Priznanje predhodno pridobljenega znanja

Obveščamo vas, da je študijska komisija sprejela sklepe v zvezi z priznanjem predhodno pridobljenega znanja za vloge, oddane do 20. oktobra 2013. Prosimo, da ob prihodu na šolo sklepe prevzamete v referatu, v času uradnih ur.
Sklepi, ki do vključno ponedeljka, 25. 11. 2013, ne bodo prevzeti, bodo vlagatelju poslani po pošti (priporočeno, z vročilnico).

 

FOT1 – spremembe urnika 20. in 21. 11. 2013

Jutri in pojutrišnjem – v sredo in četrtek, 20. in 21. 11. 2013, bodo študijske obveznosti 1. letnika programa Fotografija potekale po prilagojenem urniku (spremembe so poudarjene):

Sreda, 20. 11. 2013:
– OPF, lab.vaje – skupina LB (K. Gorup), 8.50-10.25
– OBF, predavanja (K. Sadovski), 11.20-13.45
VTA, predavanja – (J. Černec), 13.50-15.25
VTA, lab.vaje – skupina LA (J. Černec), 15.30-17.05

Četrtek, 21. 11. 2013:
OBF, lab.vaje – skupina LA (K. Sadovski), 9.40-12.05
– SVO, predavanja – (G. Stoisavljević), 13.00-14.35
– SVO, lab.vaje – skupina LA (G. Stoisavljević), 14.40-15.25
– SVO, lab.vaje – skupina LB (G. Stoisavljević), 15.30-16.15

VOLITVE ŠTUDENTOV

Spoštovani kolegi!

Ker svetu zavoda ŠC Sežana 30. 11. 2013 preteče mandat, študentki – članici komisije za kakovost in strateškega sveta pa zaključujeta študij, moramo v kratkem izvesti volitve predstavnikov študentov višje strokovne šole v študentski svet in svet zavoda Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana.

Študentski svet je edini reprezentativni organ skupnosti študentov Višje strokovne šole, ki jo sestavljajo vsi v tekočem študijskem letu v šolo vpisani študentje. Naloga študentskega sveta je predvsem zastopanje interesov vseh študentov višje strokovne šole in informiranje kolegov o dejavnostih in odločitvah vodstva šole. Do sedaj ga je sestavljalo 5 študentov, ki so bili člani sveta zavoda ŠC Sežana (3), strateškega sveta in komisije za kakovost (2).

Študentje imajo v svetu zavoda ŠC Sežana, ki je najvišji organ šolskega centra Srečka Kosovela Sežana, tri predstavnike. Njihova naloga je zastopanje interesov vseh študentov in višje šole kot enote zavoda. Študenta, ki sodelujeta v komisiji za kakovost in strateškem svetu, pa predlagata izboljšave, podajata mnenja, … v zvezi z delovanjem šole.

 

Vse, ki ste pripravljeni sodelovati pri zastopanju študentov in izboljševanju delovanja šole pozivam, da se prijavite h kandidaturi. Fotografi sporočite svojo namero predavateljici Katarini Sadovski, oblikovalci predavatelju Damjanu Švari, najkasneje do srede, 20. 11. 2013.

 

Predsednica študentskega sveta

Urška Sever

OBL1 in FOT1 – IZPIT IZ VARSTVA PRI DELU

Po zakonu mora imeti vsak študent pred odhodom na praktično izobraževanje opravljen izpit iz varstva pri delu. Zato smo podjetje Borštnar & Co. prosili, da na šoli organizira tečaj in izpit iz varstva pri delu za tiste, ki tega še niso opravljali. Študentje, ki ste ta izpit že opravili, morate potrdilo dostaviti organizatorki praktičnega izobraževanja,  najkasneje do konca decembra, v času uradnih ur. Opozarjamo vas, da potrdilo velja le dve leti!

 

Tečaj in izpit bosta potekala v torek, 3. 12. 2013, ob 14.30 v P3. Ker je cena na posameznika odvisna od števila udeležencev, je obvezna predhodna prijava do ponedeljka, 25. 11. 2012, do 10.00. Prijavite se preko spleta, na povezavi

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ave4-tcf08kqdFpYT0piUGk2ZmozTEFlVnI5cUs1X0E

 

Končna cena bo oblikovana na podlagi števila prijav (za 30 ali več oseb bo cena za posameznika 3,00 €, sicer bo višja).

 

Prijavljeni študentje boste denar oddali v  torek – 26.11.2013 v času uradnih ur organizatorki praktičnega izobraževanja – Maji Prešeren.