Martin Peca

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

Višja strokovna šola razpisuje dva višješolska študijska programa: Oblikovanje materialov, v okviru katerega omogoča študij po izbirnem modulu Kamen, in Fotografija. Programa sta oblikovana tako, da upoštevata potrebe sodobnega gospodarstva in sta kreditno ovrednotena po sistemu ECTS.

Študij traja skupno dve leti. Program v vsakem letniku določa 10 tednov (400 ur) praktičnega izobraževanja pri delodajalcih. Uspešno opravljeno praktično izobraževanje je pogoj za vpis v višji letnik oz. za dokončanje študija.

Šola je prva javna ustanova v Sloveniji, ki omogoča izobraževanje na področju fotografije na stopnji, višji od srednješolske, in v tem trenutku edina višja šola, na kateri se je mogoče izšolati za oblikovanje kamna.

Predmetnik programa Fotografija
Predmetnik programa Oblikovanje materialov – Kamen