KAMEN IN KULINARIKA

Višja strokovna šola Sežana je partner v projektu Kulinarika in kamen, ki ga vodi OOZ Sežana.

Pobuda za projekt je bila dana s strani gostincev, kajti želijo si večjo in predvsem enotno prepoznavnost svoje dejavnosti na Krasu. Pri tem želijo upoštevati tradicijo obdelave kamna s čimer bodo dvignili dodano vrednost lokalnim proizvodom in se usmerili v trajnostni turizem, ki bo omogočal odpiranje novih delovnih mest v gostinstvu, kamnoseštvu in turizmu. Hkrati bodo prepoznavno dvignili kvaliteto hrane s spodbujanjem uporabe lokalno pridelane hrane preko delavnic za kuharje. Vse dejavnosti bodo izvedene s sodobnimi prijemi povezave kamna in kulinarike in s povezovanjem različnih akterjev na območju LAS.

Več o projektu…

MUNERA 3

BREZPLAČEN IZREDNI ŠTUDIJ V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3 – osnovne informacije

Višja strokovna šola ŠC Srečka Kosovela Sežana sodeluje v projektu MUNERA 3 »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«. V okviru tega programa se izvajajo programi strokovnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene.

Več o projektu…