Ateljejska fotografija

Študenti 2. letnika programa Fotografija imajo obvezen strokovni predmet ateljejske fotografije. Ob delu v fotografskem studiu, s studijsko snemalno in osvetljevalno opremo, uporabo standardnih in improviziranih rekvizitov, se študentje naučijo upodabljati različne materiale in predmete.

Fotografije: Aleksander Zdjarski, Ana Rojc, Amanda Oven, Polona Iskra, Adnan Hadžan, Arin Rapuš Jerman, Eva Žurbi, Tina Kosmos, Din Hajdarpašić

Informativni dan za vpis v študijsko leto 2021/2022

Vabljeni na informativni dan za vpis na programa Fotografija in Oblikovanje materialov v študijskem letu 2021/22.
Informativni dan bo potekal v petek, 20. 8. 2021, ob 16. uri, v prostorih šole na Kraški ulici 2 v Sežani. Prosimo, da se na informativni dan, zaradi lažjega in hitrejšega obveščanja prijavite na info@vss-sezana.si. V primeru, da bo informativni dan potekal na daljavo, vas bomo o tem pravočasno obvestili tudi na spletni strani šole, na Facebooku in Instagramu.

Po uvodni predstavitvi študijskih programov si bomo pogledali še delovne prostore šole in poklepetali s predavatelji.

Koristne povezave:
– vpis v jesenskem roku (2. vpisni rok): https://www.vss-sezana.si/?page_id=82
– program Oblikovanje materialov: https://www.vss-sezana.si/?page_id=58
– program Fotografija: https://www.vss-sezana.si/?page_id=60
– podpora rednemu študiju oblikovanja materialov na VSŠ Sežana: https://www.vss-sezana.si/?p=6571
– dogodki in aktivnosti VSŠ Sežana: https://www.facebook.com/fotografijakamen/

Fotografija: Matej Župec

Reportažna fotografija

Študij po višješolskem programu fotografija seznanja študente s fotografskimi in video materiali, z metodami dela, s postopki in tehnologijami na področjih fotografije, animacije in videa ter usposablja za vse stopnje delovnih procesov. Posreduje znanja in veščine z različnih področij uporabe fotografije, animacije in videa, spodbuja kreativnost in komunikativnost ter razvija sposobnost za individualno in timsko delo.

V okviru modula reportažna fotografija, ki ga lahko izberejo v drugem letniku so zajeta znanja, ki omogočajo samostojno izpolnjevanje nalog s področja reportažne in dokumentarne fotografije, od zasnove do izvedbe in predstavitve. Študentje analizirajo načela vizualnega sporočanja skozi pregled razvoja  različnih množičnih medijev in vloge fotografije v njih. Spoznajo različne pristope glede na tematiko dogodka in zvrsti fotoreportaže. Seznanijo se z načeli  besednega sporočanja, ter novinarskega in uredniškega dela. Študentje pridobijo veščine in spretnosti, potrebne za uspešno delo fotoreporterja, z izvedbo praktičnih nalog ter s kritičnim vrednotenjem lastnega in tujega dela.

Fotografije: Adnan Hadžan, Kristjan Vatovec, Andrej Kek, Luka Carlevaris, Anja Cikač, Simona Donko, Slađanko Dragojević, Tomi Kanalec, Žiga Pele

Predavatelj Simon Kastelic na Majskem salonu 2021

Eden izmed štirih vabljenih avtorjev letošnjega Majskega salona je predavatelj naše VSŠ Simon Kastelic. Simonu iskreno čestitamo!

Na valju, inštalaciji sredi Titovega trga v Kopru, se v odsevu izriše dvojni portret umorjenih ‘mladoporočencev iz ulice Rossetti’ (po istoimenskem romanu F. Tomizze).

Majski salon so odprli konec junija v Kopru. Gre za razstavo z najdaljšo tradicijo pri nas, ki poteka skoraj neprekinjeno že od leta 1909 in šteje za najbolj množično selekcionirano likovno prireditev Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU). Razstava bo predvidoma na ogled dva meseca.