NAKNADNI VPIS v študijsko leto 2019/20

Študentom, ki se zaradi upravičenih razlogov niso mogli vpisati v rednih rokih, lahko ravnatelj višje strokovne šole dovoli naknadni vpis za redni študij v študijskem letu 2019/2020.

Naknadni vpis v študijsko leto 2019/2020 je mogoč do 29. septembra 2019.

Za vse, ki se zanimate za naknadni vpis v programa Fotografija ali Oblikovanje materialov smo pripravili obrazec za naknadni vpis:

PRIJAVNICA-naknadno

Izbirni moduli v 2. letniku

Izvajala se bosta naslednja izbirna modula: Ateljejska fotografija in Kreativna fotografija ter Ateljejska fotografija in Reportažna fotografija. Tisti, ki ste kot prvo možnost izbrali Temelji filmskega in TV snemanja in Filmska in televizijska fotografija, se tako odločite med prvima dvema možnostma.

BREZPLAČEN ŠTUDIJ ZAPOSLENIH OSEB V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020

Razpis za financiranje izrednega študija za zaposlene osebe preko programa MUNERA 3: https://www.vss-sezana.si/?page_id=7210

Kandidat/ka izpolni vlogo za vključitev v program Vloga MUNERA 3_2019/2020 in jo pošlje na info@vss-sezana.si ali po pošti na Kraško ulico 2, Sežana. Zadnji rok za oddajo vloge je 30. 9. 2019.

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov:

info@vss-sezana.si ali pokličite na telefon 05/ 731 35 16Vpis v 2. letnik (programa Fotografija in Oblikovanje materialov)

Vpis v 2. letnik bo potekal v torek, 24. septembra 2019, po naslednjem seznamu:

Ob 8.00:

Vpisna številka: 12260280405

Vpisna številka: 12260280407

Vpisna številka: 12260280395

Vpisna številka: 12260280406

Vpisna številka: 12260280396

Ob 8.30:

Vpisna številka: 12260280400

Vpisna številka: 12260280415

Vpisna številka: 12260280399

Vpisna številka: 12260280414

Ob 9.00:

Vpisna številka: 12260270183

Vpisna številka: 12260270185

Vpisna številka: 12260270181

Vpisna številka: 12260270180

Vpisna številka: 12260270182

Ob vpisu s seboj prinesite:

– izpolnjeno vpisnico za vpis v višji letnik (vps-2),

– potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu,

– potrdilo o plačilu vpisnine.