Program usposabljanja: “Gradnja suhozidnih konstrukcij”

V sklopu projekta Munera 3 pripravljamo usposabljanje z naslovom »Gradnja suhozidnih konstrukcij«.

Udeleženci programa bodo pridobili in izboljšali kompetence na področju oblikovanja suhozidnih konstrukcij, predvsem pri načrtovanju, uporabi načrtov in izbiri najbolj primernega tipa konstrukcije glede na naravne danosti kamnin ter s tem pripomogli k ohranjanju snovne in nesnovne kulturne dediščine ter kakovosti in trajnosti prostora.

Program obsega 54 ur: teoretični del (18 ur), praktični del-manjše skupine (36 ur). Zaradi nepredvidljive epidemiološke situacije bo teoretični del lahko potekal na daljavo (on-line).  

Kdo se lahko udeleži usposabljanja?

V program se lahko vključijo vsi, ki imajo status zaposlenega ali samozaposlenega in jih to področje zanima.

Usposabljanje je za zaposlene brezplačno. Več informacij lahko pridobite na povezavi: https://www.vss-sezana.si/?page_id=8927

Andrej Murovec, Inkubator Sežana
Rafael Marn, Ad Pirum

Nastopno predavanje

V sredo, 21. 4. 2021, bosta imela v predavalnici P3 nastopno predavanje predavatelja Višje strokovne šole Sežana:

– Damjan Švara, ob 11:30, predavanje z naslovom TEKSTURE IN POVRŠINSKE OBDELAVE,

– Katarina Sadovski, ob 12:30, predavanje z naslovom PORTRET.

Zaradi epidemiološke situacije se o prisotnosti na predavanju predhodno dogovorite na info@vss-sezana.si

Vljudno vabljeni!

Uradne ure referata (20. 4. 2021)

V torek, 20. 4. 2021 ne bo uradnih ur referata.

Kulturo na cesto! Odprti poziv za mlade kreativce

Pozdravljeni!

Sva Jovana Đukić in Maša Pušnik, bivši dijakinji ŠC Sežana in trenutni študentki grafičnega oblikovanja. Kot mladi ustvarjalki s Krasa opažava, da v Sežani in sorodnih manjših mestih primanjkuje prostorov, kjer bi se lahko lokalni kulturno-umetniški ustvarjalci zbirali in delili svoje ideje ter opravljali in razstavljali svoje delo. V mislih imava delavnice oz. ateljeje, “co-working” pisarne, razstavne in prodajne prostore …

Projekt & namen

V ta namen sva pripravili projekt Kulturo na cesto!, v sklopu katerega v juniju 2021 v Sežano prihajata dva kreativno-kulturna dogodka. Zakupili sva štiri TAM-TAM plakatna mesta, ki bodo za namen dogodka ostala prazna in bodo v obdobju dveh tednov služila kot platna za lokalne ustvarjalce. Namesto oglasov bodo na plakatih zaživele misli in vizije kraških kreativcev, mislecev, piscev, likovnikov. 

Odprti poziv za kreativne mlade

Iščeva radovedne, ustvarjalne ljudi med 15. in 29. letom starosti s prebivališčem na Krasu, ki so pripravljeni poskusiti nekaj novega in skupaj z nama odpreti prostor za sveže, neobremenjene pristope na področju (vizualne) umetnosti v Sežani. Meniva, da bo dogodek super priložnost za razvijanje posameznikove radovednosti in proaktivnosti, velik potencial pa vidiva tudi v priložnosti za mreženje – verjameva, da lahko samo skupaj pridemo do bolj korenitih sprememb na lokalni ravni.

Prijava

Čas za prijavo je do petka, 30. aprila 2021. Več o odprtem pozivu in navodila za prijavo pa se nahajajo na tem linku: https://cutt.ly/Bc66xEA.

Hvaležni bi bili, če bi odprti poziv na projekt lahko delili s svojimi študenti.

Lep dan,

Jovana in Maša

Jovana Đukić 

jova.dukic@gmail.com

in Maša Pušnik

masa.pusnik@gmail.com

organizatorki dogodka Kulturo na cesto!

instagram.com/kulturonacesto

facebook.com/Kulturo-na-cesto

Projekt podpirajo

Kosovelov dom Sežana

Klub študentov Sežana

MC Podlaga
TAM-TAM