ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

Zakonske osnove, ki urejajo področje višjega strokovnega izobraževanja, prestavljajo temeljni predpisi o višjem strokovnem izobraževanju ter nanje vezani podzakonski predpisi. Delovanje šole dodatno urejajo interni akti zavoda ŠC Sežana in interni akti Višje strokovne šole.

Vsi akti so dostopni v referatu, v času uradnih ur. Akti, ki urejajo delovanje zavoda ŠC Sežana in Višje strokovne šole kot organizacijske enote zavoda, so dostopni v tajništvu ŠC Sežana, v delovnem času poslovne sekretarke, po predhodni najavi.