Matej Župec. Kamera.
Matej Župec. Film.

PREDSTAVITEV PROGRAMA IN MODULA

Študij po višješolskem programu fotografija seznanja študente s fotografskimi in video materiali, z metodami dela, s postopki in tehnologijami na področjih fotografije, animacije in videa ter usposablja za vse stopnje delovnih procesov. Posreduje znanja in veščine z različnih področij uporabe fotografije, animacije in videa, spodbuja kreativnost in komunikativnost ter razvija sposobnost za individualno in timsko delo. V vsakem letniku študentje opravijo deset tednov praktičnega izobraževanja v podjetjih ali zavodih, tudi v tujini, preko projektov mednarodne mobilnosti. Ob koncu študija študent pridobi naziv inženir oz. inženirka fotografije (inž. fot.).

Študijski program, ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS, obsega obvezne in izbirne predmete in module (predmetnik si lahko ogledate tukaj). Število izbirnih predmetov in modulov, ki jih šola izvaja v posameznem študijskem letu, je odvisno od števila in interesa vpisanih študentov. Šola si v primeru, da k posameznemu modulu ali predmetu v študijskem letu ni prijavljenih vsaj deset študentov, pridržuje pravico, da modula oz. predmeta v tem letu ne izvaja.

Obvezni del študijskega programa študente uvede v temeljna področja fotografije in seznani z osnovami animacije in videa, s poudarkom na snemanju in montaži tona in slike. Študentje se usposobijo za samostojno oblikovanje idejne rešitve in realizacijo fotografske naloge, spoznajo fotografsko opremo, tehnike snemanja, temeljne zvrsti fotografije, zakonitosti fotografske slike in osnove vizualnega jezika.  Spoznajo tudi razvoj in pomen fotografije v okviru vizualne kulture ter oblikovanja vizualnih komunikacij. Za vstop na trg dela in delovanje v poslovnem okolju pridobijo znanja poslovnega komuniciranja, podjetništva, trženja, računalništva in informatike ter strokovne terminologije v angleškem jeziku.

Izbirni del programa omogoča poglabljanje znanja na področju kreativne fotografije, reportažne fotografije ali ustvarjanje na področju videa in filma.

Poleg izbire enega od navedenih področij se študentje odločajo tudi  za posamezne predmete. Izberejo lahko znanstveno in dokumentarno fotografijo, izpovedno avtorsko fotografijo ali fotografsko postprodukcijo, v okviru katere osvojijo postopke digitalne obdelave posnetega materiala in priprave za tisk.

Z izbiro predmetov s področja videa in filma se študentje opremijo s teoretičnimi in praktičnimi znanji, potrebnimi za obvladovanje procesa filmskega in televizijskega ustvarjanja in ob tem odkrivajo svet filma in avdiovizualnih medijev.

Študentje se seznanijo s celotnim procesom snemanja. Spoznajo različne formate snemalnih kamer, materialne nosilce, svetila in drugo snemalno opremo, odkrivajo lastnosti filmskega in video snemalnega materiala. Srečajo se s pisanjem scenarija in snemalne knjige, z osnovami filmske in televizijske režije, produkcije, pa tudi s snemanjem, montažo slike in zvoka ter digitalno obdelavo posnetega gradiva.

Skozi teorijo filmskega in video jezika so študentom posredovana znanja, s pomočjo katerih se usposobijo za kritično vrednotenje posameznih filmov, žanrov, obdobij, avtorskih pristopov ter ostalih scenskih, medijskih in komunikacijskih vsebin.

Pri vseh predmetih je pogoj za pristop k izpitu najmanj 80% udeležba na seminarskih oz. laboratorijskih vajah.

NAŠA VIZIJA

Smo ugledna izobraževalna ustanova za področja oblikovanja, fotografije in videa. Ob upoštevanju realnih potreb in tradicije bomo narekovali razvojne smernice v državnem in mednarodnem merilu.