EARN – Učenje za razvoj kompetenc v kamnoseštvu

V okviru razpisa Erazmus + 2015, Strateška partnerstva (KA2) je Območna obrtno – podjetniška zbornica Sežana uspešno kandidirala z vlogo Učenje za razvoj kompetenc v kamnoseštvu (EARN). Projekt se začne izvajati 1.9.2015 in se zaključi 1.8.2018.

Projektno partnerstvo sestavljajo predstavniki delodajalcev in šol iz treh vključenih držav in sicer Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana kot vodilni partner, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola iz Ljubljane ter Šolski center Srečka Kosovela, Višja strokovna šola iz Sežane, Center za strokovno usposabljanje – Istituto Salesiano “San Zeno”  iz Verone, Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta, Klesarska šola iz Brača ter Grozd za eko-socialne inovacije in razvoj CEDRA iz Splita.

Cilji projekta so:

  • Izmenjava znanja in dobrih praks med partnerji,
  • Vzpostavitev novega strateškega partnerstva zbornic, šol in delodajalcev (Sežana, Split, Trst) in šol (Verona, Ljubljana, Brač, Sežana),
  • Okrepitev vpliva delodajalcev na izvajanje praktičnega usposabljanja,
  • Nadgradnja dosedanjega sodelovanja partnerjev s sorodnimi organizacijami v drugih državah in širitev tega sodelovanja na nove partnerje,
  • Vzpostavitev in uvedba novega modela praktičnega usposabljanja »Učenje za razvoj kompetenc« ,
  • Pridobitev novih znanj in kompetenc učiteljev, izobraževalcev in delodajalcev ,
  • Pridobitev novih praktičnih in uporabnih znanj za hitrejšo vključitev ter odzivnost dijakov po končanem šolanju,
  • Povečanje interesa med mladimi za poklic kamnosek,
  • Povečanje podjetniškega interesa med mladimi.

Predlagani projekt prispeva k večji sinergiji povezovanja med izobraževalnimi institucijami (šole, ki izobražujejo za poklic kamnoseka) in gospodarskim sektorjem (zbornice, delodajalci) ter vzpostavitvi novega modela praktičnega usposabljanja z delom.

Več o aktivnostih projekta si lahko preberete na: http://ooz-sezana.si/?page_id=6791.

Maja Prešeren, Erasmus koordinatorka