Navodila in obrazci

VPISNI POGOJI

Osnovni pogoj za vpis na višjo strokovno šolo je:

  • opravljena splošna ali poklicna matura oziroma končano temu ustrezno izobraževanje po starejših predpisih, ali
  • opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in opravljen preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, določenem za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Dodatni pogoj za vpis v program Oblikovanje materialov je preizkus posebne nadarjenosti.
Kandidat nadarjenost izkazuje s predstavitveno mapo (portfoliom):

  • z najmanj desetimi risbami opazovanih motivov ali izdelkov, maksimalne velikosti 50 x 70 cm, v poljubnih risarskih tehnikah, ali
  • z najmanj tremi izdelki (ali fotografijami in opisi izdelkov), ali
  • z najmanj eno maketo.

O nadarjenosti presoja strokovna komisija na podlagi predloženih izdelkov in njihovega zagovora.

Natančna navodila za izdelavo predstavitvene mape si lahko ogledate tukaj. Mapi obvezno priložite izjavo o avtorstvu na obrazcu Iz-3.

Dodatni pogoj za vpis v program Fotografija je preizkus posebne nadarjenosti.
Kandidat nadarjenost izkazuje s predstavitveno mapo (portfoliom), ki mora vsebovati 20 avtoriziranih fotografij na primerni podlagi, formata cca 20 x 30 cm. Kandidat v mapi predstavi štiri različne tematske sklope.

O nadarjenosti presoja strokovna komisija na podlagi predloženih izdelkov in njihovega zagovora.

Natančna navodila za izdelavo predstavitvene mape si lahko ogledate tukaj. Mapi obvezno priložite izjavo o avtorstvu na obrazcu Iz-3.

Predstavitveno mapo za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti morate predložiti ob pristopu k zagovoru. Kandidate, prijavljene v prvem prijavnem roku, bo šola obvestila o terminu zagovora do 15. junija po pošti, prijavljene v drugem prijavnem roku pa po elektronski pošti, v kolikor jo bo kandidat navedel v prijavnem obrazcu, do 9. septembra 2019. Razpored kandidatov za zagovor v okviru preizkusa posebne nadarjenosti bo v obeh rokih objavljen tudi na šolski spletni strani.
Zagovori predstavitvenih map bodo potekali med 26. junijem in 8. julijem 2019 (1. prijavni rok) oz. med 10. in 13. septembrom 2019 (2. prijavni rok).
Ob pristopu k zagovoru mora kandidat predložiti osebni dokument s fotografijo.
O izidu preizkusa nadarjenosti bodo kandidati obveščeni istega dne, po zaključenih preizkusih. Kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje in bodo preizkus uspešno opravili, bodo povabljeni k vpisu  (več v rubriki Prijava in vpis).