Postopek prijave

Za vse informacije se obrnite na koordinatorico Erasmus programa.

Ponudba študentskih praks

Seznam ponudnikov praktičnega izobraževanja v tujini

Katja Goljat_hepi parti_Martin

MOBILNOST ŠTUDENTOV

Evropski program sodelovanja na področju terciarnega izobraževanja študentom ponuja možnost del študijskih obveznosti ali praktično usposabljanje opraviti v eni od sodelujočih držav. Aktivnost je omogočena le študentom, katerih matična institucija sodeluje v Erasmus programu (je pridobila ustrezno Erasmus univerzitetno listino in pridobila sredstva za individualno mobilnost na nacionalnem razpisu).

Cilj mobilnosti študentov za prakso je preživeti v času študija obdobje v podjetju ali podobni organizaciji v drugi sodelujoči državi z namenom, da se posameznik prilagodi potrebam novega evropskega trga dela, pridobi specifične spretnosti in izboljša razumevanje ekonomske in socialne kulture države gostiteljice.

Minimalni pogoji

• Študent lahko v tujini biva najmanj 3 mesece in največ 1 leto. Izjema so višješolski programi, kjer je najkrajši čas bivanja v tujini za opravljanje praktičnega izobraževanja omejen na 14 dni.
• Študent mora biti v vsakem primeru državljan ene od sodelujočih držav ali pa v eni od teh držav imeti stalno bivališče, status begunca ali status osebe brez državljanstva. Biti mora vpisan na institucijo nosilko EUC, ki je uspešno pridobila sredstva za individualno mobilnost na nacionalnem razpisu.
• Vsak študent se mora pred odhodom z vsemi vpletenimi dogovoriti glede vsebine obveznosti v tujini: če gre študent na mobilnost za prakso, pa mora pred odhodom poskrbeti za pogodbo o namestitvi in pripadajoči dogovor o usposabljanju.
• Opravljen izpit Strokovna terminologija v tujem jeziku.

Načeloma velja pravilo, da je status študenta v času izmenjave izenačen s statusom študentov v državi destinaciji. Študent ohrani vse vire štipendiranja iz matične države in ne plača šolnine na instituciji gostiteljici.

Sofinanciranje – Erasmus štipendija

Vsak študent je glede na nacionalna pravila upravičen do pridobitve finančne podpore iz programa Erasmus, do t.i. »Erasmus štipendije«. Erasmus štipendija pomaga kriti dodatne stroške, ki nastanejo zaradi same mobilnosti. Zneski in kriteriji dodelitve sredstev se med leti spreminjajo, zato mora študent vedno najti informacije za ustrezno akademsko leto.
Vse informacije o višini štipendije študenti Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola dobijo pri Maji Prešeren, ki je koordinatorica Erasmus programa na Višji strokovni šoli.