INTERNI OBRAZCI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

 

 Obrazce obvezno natisnite obojestransko!

OZNAKA
IME OBRAZCA
Vps-1 Vpisnica prvi letnik/ciklus višješolskega strok. izobraževanja
Vps-2 Vpisnica drugi letnik/ciklus višješolskega strok. izobr.
Vps-3 Vpisnica tretji ciklus izrednega študija
PonV-vloga Vloga za odobritev ponovnega vpisa
Vps-EV Vpisnica za evidenčni vpis
Izp-1 Izpisnica
Os. podatki Obvestilo o spremembi osebnih podatkov
Pri-2 Druga prijava za vpis v prvi letnik višješol. strok. izobr.
Pri-NV  Prijavnica k nadomeščanju vaj
Prz-PPZ/vloga  Vloga za priznanje predhodno pridobljenega znanja
Prz-PRI/vloga  Vloga za priznanje praktičnega izobraževanja
IZ-2 Izjava za uporabo web poštarja
IZ-1 Pravila ravnanja z izdelki študentov
FOT-izbira Izjava o izbiri predmetov in modulov v 2. letniku – Fotografija
OBL-izbira Izjava o izbiri predmetov v 2. letniku – Obl. materialov