“Izvedba tega projekta je financirana s strani Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 ter Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 med Republiko Islandijo, Kneževino Lihtenštajn, Kraljevino Norveško in Republiko Slovenijo. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč financerjev projekta.”

“This project has been funded with support from the EEA Financial Mechanism 2009 – 2014 and the Norwegian Financial Mechanism 2009 – 2014 between the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway and the Republic of Slovenia. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the project funders cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.“

Severna obzorja

Slovenski štipendijski sklad SI04, EGP/NFM, Projekti mobilnosti v visokošolskem izobraževanju (Akcija 2), Razpis 2015

ŠC Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola je v januarju 2015 prijavila projekt Severna obzorja na razpis Norveškega finančnega mehanizma (EEA Grants Norway Grants). Vloga je bila sicer sprejeta, vendar je zaradi pomanjkanja sredstev razpisa pristala na rezervni listi. Namen projekta je bil usposabljanje predavateljev na Norveškem oz. približati norveško kulturo študentom in predavateljem naše šole s povabilom tujega strokovnjaka, ki bi predaval na Višji strokovni šoli. Projekt je bil prijavljen z namenom vzpostavitve dolgotrajnejšega sodelovanja s Fakulteto za arhitekturo iz Bergna (BAS) ter umetniško šolo Kunstskole am Rogaland iz Stavangerja. S šolo iz Bergna je navezal stike predavatelj Matej Perčič, ki se je tam usposabljal v okviru projekta Erasmus+. Šolo iz Stavangerja pa smo kontaktirali na predlog partnerske srednje šole Vagen vidergaende skole iz Sandnesa.

V e-zbornici Višje strokovne šole je bil objavljen poziv za vse predavatelje, ki bi se želeli usposabljati na Norveškem. Javila se je le ena predavateljica, ki je navezala stike z različnimi institucijami na Norveškem. Med letom je bilo sklenjenih kar nekaj dogovorov s tujimi strokovnjaki, ki pa se niso izvršili zaradi različnih razlogov (največkrat pomanjkanje časa).

V mesecu marcu se je skupina strokovnih delavcev srednje šole udeležila 10 dnevnega job shaddowing usposabljanja na partnerski šoli v Sandnesu. Tam smo se zelo navdušili nad poučevanjem podjetništva pod okriljem institucije Ungt Entreprenørskap, ki deluje na regionalnem in nacionalnem nivoju na področju celotne države. Na Norveškem študentje ustanovijo podjetja tako, da razvijejo idejo, se registrirajo in resnično poslujejo eno šolsko/študijsko leto. Izdelke ali storitve tudi prodajajo in na koncu si lahko izplačajo dobiček. V enem letu lahko podjetje zasluži do 50.000,00 EUR. Po enem letu se podjetje zapre.

Z institucijo smo navezali stike in povabili so nas na usposabljanje med 26.4.2016 in 30.4.2016, ki je vključevalo nacionalni sejem najboljših študentskih podjetij iz Norveške. Poleg sejma je bilo organizirano tudi usposabljanje mentorjev. Usposabljanja sva se udeležili dve predavateljici Višje strokovne šole Sandra Grmek in Maja Prešeren.

Program usposabljanja je zajemal:

 • predstavitev poslanstva, vizije, strategije intitucije -Tor Kåpvik
 • predstavitev institucije in njenega delovanja na regionalni in nacionalni ravni-Trine Haugaard
 • predstavitev mednarodne mreže Junior achievemnet, v okviru katere delujejo- Trine Haugaard
 • predstavitev zakonodaje, ki ureja področje poslovanja študentskih podjetij- Trine Haugaard
 • vključitev v izobraževalni sistem-Trine Haugaard
 • povezava z gospodarstvom- Holger Aasen
 • predstavitev delovanja v okviru terciarnega izobraževanja (Holger Aasen

CEO, Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane / JA-YE Sogn og Fjordane)

 • predstavitev dela mentorjev (Arne U. Hoff-mentor zmagovalnega podjetja, Nina Danielsen-UE Finnmark ): motivacija, metoda dela, rezultati
 • ogled sejma, pogovori z dijaki (učinkovitost metode, zavzetost, pridobivanje kompetenc)
 • ogled odrskih predstavitev podjetij
 • ogled uvodne prireditve z norveško premieiko Erno Solberg
 • ogled podelitve nagrad

Usposabljanje je bilo zelo zanimivo in upava, da bo tudi pri nas možno vpeljati podoben način poučevanja podjetništva. Program Junior achievement se pri nas izvaja pod okriljem zavoda Moje podjetje, ki ima kot cilj vzpostavitev delovanja študentskih podjetij tudi na Višjih strokovnih šolah. V Sloveniji so ovire predvsem v rigidni zakonodaji in negativnemu odnosu do podjetništva.

Medtem, ko mi pridno izvršujemo Boscarolov BOB leta, si Norveška sistematično vzgaja vojsko inovatorjev.

Maja Prešeren, koordinatorka projektov EEA Grants Norway Grants