Novice

OBL1 in FOT1 – Vpogled v izpitno gradivo PSV

Vpogled v izpitno gradivo bo v petek, 28.6.2019, ob 8.00 v zbornici VSŠ Sežana ob predhodni najavi na e-mail predavateljice.

FOT 1 in FOT 2 Vpogled v izpit in konzultacije

Vpogled v izpit za predmete TEF, OPF, ATF in RPF bo v ponedeljek, 24. 6. 2019, od 15:00 do 17:00 v zbornici VSŠ Sežana, ob predhodni najavi na e-mail predavateljice. Prav tako so v tem terminu mogoče konzultacije glede portfoliev in diplomskih del.

______________________________________

doc. MgA. Jasna Klančišar

predavateljica magistrica fotografije in docentka

Nastopno predavanje

V ponedeljek, 3. 6. 2019, bosta imala v predavalnici P3 nastopno predavanje predvatelja Višje strokovne šole Sežana:
– Jože Dolmark, ob 12:00, predavanje z naslovom KINO DANES KOT POST-KINO,
– Jure ČERNEC, ob 13:00, predavanje z naslovom FILMSKI SNEMALEC V DIGITALNI DOBI.

Vabilo za sodelovanje v mednarodni raziskavi EVROŠTUDENT VII – Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov/k v Evropi (rok 15. 6. 2019)

Spoštovana študentka, spoštovani študent,

to vabilo vam pošiljamo v dogovoru z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in vas prosimo za sodelovanje v raziskavi EVROŠTUDENT VII, ki želi ugotoviti, s kakšnimi študijskimi in življenjskimi pogoji se srečujejo študenti/ke v evropskih državah.

EVROŠTUDENT VII je znanstvena mednarodna raziskava o socialnih in ekonomskih razmerah študentov/k, ki jo za Slovenijo izvaja Pedagoški inštitut. Študente/ke sprašujemo o njihovem študiju in življenjskih pogojih, kot na primer vstopu v visoko šolstvo, značilnostih in časovni razporeditvi študija, delu ob študiju, sredstvih, stroških in stanovanjskih razmerah, mobilnosti ter počutju.

Ker je vaše mnenje pomembno in lahko prispeva k izboljšanju socialnega in ekonomskega položaja študentov ter kakovosti visokošolskega študija v Sloveniji, vas vabimo, da v obdobju od 25. aprila 2019 do 15. junija 2019 namenite približno 30 minut vašega časa in izpolnite vprašalnik na povezavi: https://www.1ka.si/a/216885

Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Raziskovalna skupina Pedagoškega inštituta v Ljubljani.