Novice

STJ – Rezultati pisnega in razpored ustnega dela izpita

Ustni del izpita iz STJ bo v torek, 14.1.2014.

Seznam za ustni del in rezultati pisnega dela:

seznam FOTOGRAFIJA (F1) – redni

seznam OBLIKOVANJE MATERIALOV (O1) – redni

Vpogled v izpitno gradivo je možen isti dan ob 15:00.

 

Erasmus praksa 2014

Na  spletni strani je objavljen razpis Erasmus za mobilnost študentov za namen prakse v študijskem letu 2013/14. Razpisanih je 9 Erasmus štipendij. Rok za oddajo prijavnice je potekel 20.12.2013. V roku je na naslov koordinatorke prispelo 8 prijav. Vsem prijavljenim študentom smo vloge ododbrili in dodelili štipendije.  Za nadaljne formalnosti se študenjtje obrnejo na koordinatorko maja.preseren@viviss.si .

Ker je ostala še ena štipendija,  se razpis ponovno odpre z datumom  11. 1. 2014 in je odprt do porabe sredstev. Vloge bodo evidentirane po času oddaje. V kolikor se vas v ponovljenem razpisu prijavi več, kot je razpisanih štipendij, bomo poskušali urediti štipendije preko Erasmus konzorcija za prakso, s katerim imamo sklenjen dogovor.

Erasmus koordinatorka

Maja Prešeren

OBL2 – nadomeščanje odpadlih predavanj in vaj predmeta POK

V četrtek, 9.1.2014 bodo, poleg rednih ur POK,  še nadomeščanja odpadlih predavanj in vaje iz predmeta POK (M. Jeršek), z dne 19.12.2013.

Nadomeščanja in novi urniki ob pričetku III. kvartala

Obveščamo vas, da pričnejo 6. 1. 2014 veljati urniki za III. kvartal (2. in 3. 1. bodo obveznosti potekale po zdajšnjih urnikih).

OBL2 boste v petek, 3. 1. 2014, od 8.50 do 15.30 v LO nadomeščali obveznosti predmeta PZR (A. Marn; 4 ure predavanj in 4 ure laboratorijskih vaj), ki so odpadle 28. 10. in 4. 11. 2013.
OBL1 boste predavanja predmeta OES (J. Rojc), ki so odpadla 21. in 28. 11. 2013, nadomeščali v četrtek, 9. in v četrtek, 23. 1. 2014, od 13.00 do 15.25, v P3.