OBL1 – nadomeščanja predavanj in vaj

Predavanja in vaje, ki so odpadle pri predavatelju A. Marnu, boste nadomestili po naslednjem razporedu:
– v četrtek, 14. 11. 2013, 2 uri predavanj in 1 ura lab. vaj PRT, od 12.10 do 14.35 v LF,
– v petek, 22. 11. 2013, 4 ure predavanj in 2 uri lab. vaj TRO, od 8.50 do 14.35 v LO,
– v četrtek, 28. 11. 2013, 2 uri predavanj in 1 ura lab. vaj PRT, od 12.10 do 14.35 v LF.

Zaradi tega odpadejo obveznosti predmeta OES (J. Rojc) 14. 11. 2013 (že nadomestili), 22. 11.  in 28. 11. 2013 (o nadomeščanju boste obveščeni naknadno).
Ostale obveznosti bodo potekale po urniku!

Novi urniki ob pričetku II. kvartala

 

Obveščamo vas, da pričnejo s prihodnjim tednom, od 18. 11. 2013 dalje, veljati urniki za II. kvartal.

Do popravkov v primerjavi s prvotno objavljenimi urniki je prišlo za OBL1 (II. kvartal) in OBL2 (II. in IV. kvartal).

Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2013

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo dijaki ali študentje, ki odhajajo na kratkoročno mobilnost v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske od 1. 10. 2013 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2014.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2013 (164. JR) 

Objava: 25. 10. 2013, Uradni list RS št. 88/13

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 9. 2014

Vir: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Erasmus individualna mobilnost 2013/14

Erasmus je sektorski program v okviru evropskega programa vseživljenjsko učenje, ki študentom/kam omogoča, da del svojih študijskih obveznosti opravijo v tujini. Naša Višja strokovna šola je pridobila razširjeno Erasmus univerzitetno listino, ki nam omogoča sodelovanje v vseh Erasmus aktivnostih. V študijskem letu 2013/14 imamo razpisana mesta za mobilnost študentk/ov, učnega in administrativnega osebja za:

  • 9 dotacij za praktično usposabljanje v tujini/SMP
  • 2 dotaciji za gostovanje predavateljev v tujini/STA
  • 5 dotaciji za usposabljanje zaposlenih v tujini/STT

Aktivnosti se izvajajo od 1. junija 2013 do 30. septembra 2014 in so namenjene študentkom/kam, v obeh programih Fotografija in Oblikovanje materialov.

 

Mobilnost študentov za praktično usposabljanje

Študent/ka lahko praktično usposabljanje, namesto v domačem okolju, opravlja v tujini z namenom pridobivanja delovnih izkušenj. Mobilnost za prakso traja najmanj 10 tednov, kot predvideva program. Na prakso lahko študent/ka odide v katerokoli podjetje ali organizacijo s področja stroke, v eno od sodelujočih evropskih držav.

 

Erasmus dotacija za praktično usposabljanje

Za Erasmus aktivnost študent/ka pridobi mesečno štipendijo v okvirnem znesku 325,00 EUR (Erasmus dotacija), ki pokriva del stroškov mobilnosti. V študijskem letu 2013/14 lahko študent/ka pridobi še dodatno mesečno štipendijo v višini 150,00 EUR iz Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije: http://www.sklad-kadri.si/

 

Ostale mobilnosti

Za ostale mobilnosti se kandidati (študentje, profesorji in zaposleni) posvetujejo z Erasmus koordinatorko.

Maja Prešeren