Vloga za dodelitev denarne spodbude študentu VSŠ Sežana

Občina Sežana je za naslednje študijsko leto pripravila denarne spodbude za vse prvič redno vpisane študente  v študijskem letu 2018/19 in nove diplomante VSŠ Sežana, ki so se vpisali v študijskem letu 2015/16 ali kasneje.

Vlogo za dodelitev denarne spodbude v študijskem letu 2018/19 (v nadaljevanju – Vloga) najdete na povezavi Podpora študentom VSŠ Sežana ali na spletni strani Občine Sežana – http://www.sezana.si/povezava.aspx?pid=1456&id=386 . Pravilnik je v celoti dostopen na naši spletni strani – https://www.vss-sezana.si/?p=6571 .

Pravilno izpolnjeno Vlogo za študijsko leto 2018/19 s pripadajočimi dokazili, ki jih pridobite v referatu VSŠ, oddate Občinski upravi Občine Sežana najkasneje do 30. oktobra 2018, ali najkasneje 30 dni po uspešnem zagovoru diplomskega dela.

Kratek opomnik za ravnanje študenta/ke:

1. Denarne spodbude veljajo za tiste, ki se bodo v študijskem letu 2018/19 prvič redno vpisali v prvi ali drugi letnik VSŠ Sežana in za tiste, ki bodo tem letu zaključili šolanje in so bili prvič vpisani na šolo v študijskem letu 2015/16 ali kasneje.
2. Študent/ka zaprosi (odda Vlogo) za denarno spodbudo Občinski upravi Občine Sežana najkasneje do 30. oktobra tekočega leta. Vlogi priloži potrdilo o prvem vpisu na redni študij prvega ali drugega letnika, ki ga dobi v referatu VSŠ Sežana.
3. Občina Sežana nakaže prvo polovico letne denarne spodbude v roku 30 dni od pravnomočnosti sklepa o odobritvi spodbude na TR upravičenca.
4. Po zaključku letnika mora študent/ka najkasneje do 30. oktobra oddati zahtevek za izplačilo Občinski upravi Občine Sežana skupaj s potrdilom o uspešno opravljenem letniku. Potrdilo pridobi v referatu VSŠ Sežana. V kolikor letnika ne dokonča v tekočem študijskem letu oz. letnik ponavlja, spodbuda miruje.
5. Občina Sežana nakaže drugo polovico letne denarne spodbude v roku 30 dni od prejema zahtevka za izplačilo na TR upravičenca.
6. V kolikor študent/ka ne zaključi letnika v zakonsko predpisanem času, mora vrniti prvi del spodbude, ki jo je prejel/a.
7. Vlogo za dodelitev spodbude za zaključek študija mora diplomant/ka oddati Občinski upravi Občine Sežana v roku 30 dni od zaključka študija. Vlogi priloži potrdilo o diplomiranju z dokazilom o dokončanju študija v roku največ 4 let. Potrdilo izda referat VSŠ Sežana.
8. Občina Sežana izplača spodbudo za zaključek študija v roku 30 dni od pravnomočnosti sklepa o odobritvi spodbude za zaključek študija na TR upravičenca.
9. Za dodatna pojasnila smo vam na voljo v študijskem referatu v času uradnih ur.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.