Moduli v 2.letniku programa fotografija

Obveščamo vas, da se bosta v 2. letniku programa FOTOGRAFIJA, izvajali dve kombinaciji modulov:

– ATELJEJSKA IN KREATIVNA FOTOGRAFIJA

– Temelji filmskega in TV snemanja ter Filmska in tv fotografija

VPIS V 2. LETNIK

Vpis v 2. letnik  (za vse tiste, ki izpolnjujete pogoje) bo potekal v sredo 17.9.2014 in v četrtek 18.9.2014. Poimenski razpored vpisa bo objavljen na spletni strani naknadno.

 

Na vpis prinesite:

1. izpolnjeno Vpisnico v drugi letnik višješolskega strokovnega izobraževanja – obrazec Vps-2

2. potrdilo ter fotokopijo potrdila o plačani vpisnini (20 €)

3. potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu

Obrazec Vps-2 je dostopen na spletni strani pod geslom (rubrika Obrazci).

 

Študente, ki jim bo odobren ponovni vpis ali ponovno obiskovanje latnika, bomo o terminu vpisa obvestili naknadno.

RAZPORED KANDIDATOV ZA PREIZKUS POSEBNE NADARJENOSTI

Preizkus posebne nadarjenosti kandidatov prijavljenih na 2.roku bo potekal v sredo 17. septembra, po spodnjem razporedu:

PREIZKUS POSEBNE NADARJENOSTI -fotografija

PREIZKUS POSEBNE NADARJENOSTI -OBLIKOVANJE MATERIALOV