Vabilo za sodelovanje v mednarodni raziskavi EVROŠTUDENT VII – Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov/k v Evropi (rok 15. 6. 2019)

Spoštovana študentka, spoštovani študent,

to vabilo vam pošiljamo v dogovoru z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in vas prosimo za sodelovanje v raziskavi EVROŠTUDENT VII, ki želi ugotoviti, s kakšnimi študijskimi in življenjskimi pogoji se srečujejo študenti/ke v evropskih državah.

EVROŠTUDENT VII je znanstvena mednarodna raziskava o socialnih in ekonomskih razmerah študentov/k, ki jo za Slovenijo izvaja Pedagoški inštitut. Študente/ke sprašujemo o njihovem študiju in življenjskih pogojih, kot na primer vstopu v visoko šolstvo, značilnostih in časovni razporeditvi študija, delu ob študiju, sredstvih, stroških in stanovanjskih razmerah, mobilnosti ter počutju.

Ker je vaše mnenje pomembno in lahko prispeva k izboljšanju socialnega in ekonomskega položaja študentov ter kakovosti visokošolskega študija v Sloveniji, vas vabimo, da v obdobju od 25. aprila 2019 do 15. junija 2019 namenite približno 30 minut vašega časa in izpolnite vprašalnik na povezavi: https://www.1ka.si/a/216885

Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Raziskovalna skupina Pedagoškega inštituta v Ljubljani.

Rezultati natečaja pri projektu KAMEN IN KULINARIKA

Znani so rezultati natečaja za oblikovanje kamnitih izdelkov pri projektu KAMEN IN KULINARIKA.
Osemčlanska komisija se je sestala v petek, 19. 4., in ugotovila, da je na natečaj prispelo 29 prispevkov 10 avtorjev, tako študentov, kot diplomantov VSŠ Sežana.

Na natečaju sta bili razpisani dve področji:
A – izdelava prototipa in projektne dokumentacije za potrebe gostinstva / kulinarike,
B – izdelava prototipa in projektne dokumentacije za potrebe turizma.

Komisija je ugotovila, da so vsa oddana dela na visokem strokovnem nivoju in izražajo čestitke vsem sodelujočim!
Kljub temu so nekateri izdelki bolje ustrezali razpisnim pogojem.

V kategoriji A – izdelava prototipa in projektne dokumentacije za potrebe gostinstva / kulinarike so bile podeljene naslednje nagrade:
1. mesto – KOMBINACIJA DNEVA, avtorice Petre Pike Moze,
2. mesto – KAMNITI VALOVI – KRAŠEVČEK, avtorice Vere Martinovič,
3. mesto – KAMEN LJUBI LES – POSODICI ZA ZAČIMBE, avtorja Luke Boltarja.

V kategoriji B – izdelava prototipa in projektne dokumentacije za potrebe turizma so bile podeljene naslednje nagrade:
1. mesto – JAMSKA KOCKA, avtorja Marcela Kumpa,
2. mesto – KOŠČEK KAMNA – OBESEK ZA KLJUČE, avtorija Luke Boltarja,
3. mesto – IZKLEŠI SVOJ KOŠČEK SREČE, IZKLEŠI SVOJ KOŠČEK KRASA, avtorice Petre Pike Moze.

Komisija se je odločila, da izven razpisa podeli posebno priznanje za oblikovalski dosežek Veri Martinovič za unikaten pladenj KAMNITI VALOVI.

Nagrajenci bodo priznanja prejeli na zaključnem dogodku projekta, na večerji v kamnolomu Lipica I, 16. maja 2019.

Volitve predstavnikov študentov VSŠ v Študentski svet in Svet zavoda ŠC Srečka Kosovela Sežana

V torek, 2. 4. 2019, bodo potekale volitve predstavnikov študentov Višje strokovne šole v Študentski svet in Svet zavoda ŠC Srečka Kosovela Sežana. Glasovanje bo potekalo med 12.00 in 15.00 v Študentski sobi v prvem nadstropju. Volitve bodo potekale pod nadzorom članov volilne komisije.
Volijo lahko vsi v tem študijskem letu redno ali izredno vpisani študentje Višje strokovne šole Sežana. Za kandidate glasujete tako, da obkrožite številko pred imenom kandidata/ke! Glasujete lahko za največ 5 kandidatov predstavnikov Študentskega sveta in za največ 3 kandidate predstavnikov študentov v svetu zavoda ŠC Srečka Kosovela Sežana.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži vsaj polovica vpisanih študentov v študijskem letu 2018/2019.

Pojasnila:

Študentski svet je edini reprezentativni organ skupnosti študentov Višje strokovne šole, ki jo sestavljajo vsi v tekočem študijskem letu v šolo vpisani študentje. Glavna naloga študentskega sveta je zastopanje interesov vseh študentov Višje strokovne šole in informiranje kolegov o dejavnostih in odločitvah vodstva šole. Študentski svet ima 5 (pet) članov, 3 (tri) predstavnike študentov programa Fotografija in 2 (dva) predstavnika študentov programa Oblikovanje materialov. Študentski svet na svoji konstituitivni seji izvoli predsednika ter imenuje predstavnike študentov v komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti in v strateški svet Višje strokovne šole, in sicer po enega predstavnika iz vsakega študijskega programa.
V Študentski svet Višje strokovne šole kandidirajo:
1. Andreja GRBEC (redna študentka fotografije, 1. letnik)
2. Matej HANŽEL (redni študent fotografije, 1. letnik)
3. Sibila LESKOVEC  (redna študentka oblikovanja materialov, 1. letnik)
4. Jasna MUJIĆ (redna študentka fotografije, 1. letnik)      
5. Mojca RAŠPOLIĆ (redna študentka fotografije, 1. letnik)
6. Marcel KUMP (redni študent oblikovanja materialov, 1. letnik

V študentski svet VSŠ so izvoljeni 3 (trije) kandidati iz programa Fotografija, ki prejmejo največ glasov, in 2 (dva) kandidata iz programa Oblikovanje materialov, ki prejmeta največ glasov.

Svet zavoda ŠC Srečka Kosovela je najpomembnejši organ zavoda. V njem svoje interese in vlogo uveljavljajo tudi študentje Višje strokovne šole, ki imenujejo / volijo v svet zavoda 3 (tri) svoje predstavnike.
Za predstavnike študentov v Svetu zavoda ŠC Srečka Kosovela Sežana kandidirajo:
1. Andreja GRBEC(redna študentka fotografije, 1. letnik)
2. Matej HANŽEL (redni študent fotografije, 1. letnik)
3. Sibila LESKOVEC  (redna študentka oblikovanja materialov, 1. letnik)
4. Jasna MUJIĆ (redna študentka fotografije, 1. letnik)      
5. Mojca RAŠPOLIĆ (redna študentka fotografije, 1. letnik)
6. Marcel KUMP (redni študent oblikovanja materialov, 1. letnik

V svet zavoda ŠC Srečka Kosovela Sežana so izvoljeni 3 (trije) kandidati, ki prejmejo največ glasov.

FOT 1 – OPF – oddaja in predstavitev portfolia iz vaj

Oddaja in predstavitev portfolia vaj za pristop h izpitu OPF v drugem in tretjem izpitnem roku bo v ponedeljek, 1. aprila 2019 ob 9:00 v predavalnici PR.

Pozorno preberite navodila v spletni učilnici in oddajte vaje v skladu z navodili!