Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje za študijsko leto 2019/20

V petek, 1. februarja 2019 je izšel razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje za študijsko leto 2019/20, ki si ga lahko ogledate na naslednji povezavi:
Razpis_VSŠ_2019_20.pdf

Prvi prijavni rok

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite od 12. februarja do 18. marca 2019 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. 

Oddati smete samo eno prijavo, na katero pa lahko napišete oziroma se prijavite v največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne višješolske študijske programe. V prijavi po prednostnem vrstnem redu navedite, v katere višješolske študijske programe se želite vpisati. Šteje se, da se prijavljate v različne višješolske študijske programe, če se za vpis v isti program prijavite za redni študij, izredni študij, na sedežu višje strokovne šole oziroma v drugem kraju. Vrstni red zapisanih šol in višješolskih študijskih programov je zelo pomemben, saj boste uvrščeni v prvega, za katerega boste izpolnili vse vpisne pogoje. Zadnji dan za prijavo je 18. marec 2019. Upošteva se datumski žig na kuverti. Po tem datumu vrstnega reda zapisanih višješolskih študijskih programov oziroma študijskih želja ni mogoče več spremeniti. 

Višješolska prijavna služba bo do 19. julija 2019 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 21. avgusta 2019. 

Vabilo na prijavo na razpis za usposabljanje za jamske vodnikeVabilo na prijavo na razpis za usposabljanje za jamske vodnike
Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, ki je bil s sklepom Ministrstva za kmetijstvo in okolje št. 35602/37/2013/5  z dne 23. 12. 2013 imenovan kot pooblaščena organizacija za izvajanje usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk,
vabi zainteresirane kandidate na usposabljanje in opravljanje izpita za jamske vodnike.
Javni zavod Park Škocjanske jame opravlja v okviru javne službe tudi dejavnosti predstavljanja parka širši javnosti ter opravljanja vodniške službe po parku in jamskem sistemu. V okvir delovnih nalog sodi predstavljanje muzejskih zbirk v parku vodenje po jamskem sistemu ter vodenje po učni poti. Poleg omenjenega se opravlja še delo prodaje v trgovini s spominki in ostala dela po dogovoru.
Park Škocjanske jame obišče veliko domačih in tujih obiskovalcev, zato želimo ponuditi študentom možnost opravljanja študentskega dela in pridobivanja dragocenih delovnih izkušenj. Za študente je organizirano obvezno usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike. Prijave zbiramo do 1.2.2019, na e- naslova: tomaz.zorman@psj.gov.si, psj@psj.gov.si ali po pošti na naslov Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača. Usposabljanje poteka vsak petek od 16.30 dalje in ob sobotah od 8.00 ure dalje v Promocijsko – kongresnem centru Pr Nanetovh, Matavun 8 v Parku Škocjanske jame. Zaželena je komunikativnost in znanje tujih jezikov ter pripravljenost za opravljanje študentskega dela za obdobje dveh ali več mesecev.
Razpisna dokumentacija in program usposabljanja bo objavljen na spletni strani: www.park-skocjanske-jame.si, vendar bodo še možne manjše spremembe programa.
 
Vse, ki bi vas tovrstno delo zanimalo, vas vljudno vabimo, da se nam čim prej pridružite!
 
Park Škocjanske jame, Slovenija
 

OBL2 – PZR predavanja odpadejo

V torek, 29. 1., odpadejo predavanja PZRF pri profesorju Antonu Marnu zaradi bolezni. O nadomeščanju boste obveščeni naknadno.

FOT1 – OBF predavanja odpadejo

V torek, 29. 1., odpadejo predavanja in vaje OBF pri profesorici K. Sadovski zaradi bolezni. O nadomeščanju boste obveščeni naknadno.