POSODOBLJENI DATUMI IZPITOV V MAJU

Objavljeni so posodobljeni datumi izpitov za mesec maj. Po sprostitvi karantene z 18. majem bodo vsi roki po tem datumu ostali isti, premaknili pa so se nekateri roki iz tedna prej. Predavatelji vas bodo obvestili na kakšen način se bodo izvedli izpiti pri posameznem predmetu. Naslednji teden bomo na spletnih straneh objavili tudi, katere varnostne ukrepe bo potrebno upoštevati za izvedbo izpitov.

FOTOGRAFIJA

 • OBDELAVA IN PREDSTAVITVE FOTOGRAFIJE: 18. 5. 2020  ob 13h
 • ATELJEJSKA FOTOGRAFIJA: 18. 5. 2020 ob 11h
 • RAZVOJ FOTOGRAFIJE IN VIZUALNEGA SPOROČANJA: 20. 5. 2020 ob 11h
 • TEMELJI BESEDNEGA SPOROČANJA: 22. 5. 2020 ob 10h
 • TEMELJI FOTOGRAFIJE: 22. 5. 2020 ob 11h
 • REPORTAŽNA FOTOGRAFIJA: 25. 5. 2020 ob 11h
 • STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU: 26. 5. 2020 ob 16h
 • RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA: 28. 5. 2020 ob 10h
 • VIDEO TEHNIKA, TONSKA TEHNIKA IN ANIMACIJA:  29. 5. 2020 ob 11h

OBLIKOVANJE MATERIALOV

 • PREDSTAVITVENE TEHNIKE: 13. 5. 2020 ob 10h
 • DOKUMENTIRANJE IN ARHIVIRANJE: 18. 5. 2020 ob 17h
 • ORODJA, PROGRAMSKA IN STROJNA OPREMA: 19. 5. 2020 ob 10h
 • TEHNOLOGIJE OBDELAVE KAMNA: 21. 5. 2020 ob 10h
 • TEHNIČNO RISANJE IN OPISNA GEOMETRIJA: 22. 5. 2020 ob 10h
 • STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU: 26. 5. 2020 ob 16h
 • RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA: 28. 5. 2020 ob 10h

Izpiti in praktično izobraževanje po 18. maju 2020

V skladu s pravili sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije Covid-19 in po odločitvi vodstva šole bomo z 18. majem 2020 ponovno odprli vrata šole in izvedli 2 del izpitnega obdobja na način, kot je bil določen z letnim delovnim načrtom šole. Kaj to pomeni pri posameznem izpitu, vas bodo obvestili predavatelji posameznih predmetov. Isto velja za izvajanje praktičnega izobraževanja.

V roku enega dneva boste tudi obveščeni, kaj je z izpiti, ki so bili načrtovani v naslednjem tednu.

Ravno tako lahko pričakujete podrobnejša navodila za izvajanje praktičnega izobraževanja. V času karantene smo z organizatorko praktičnega izobraževanja pripravili tudi načrt, kako izpeljati večji obseg praks v Sežani. Ta načrt velja predvsem za študente prvih letnikov, ki imate večje težave pri zagotovitvi praktičnega izobraževanja.

Vse dobro!

Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka tudi izrednim študentom

Na eUpravi so prilagodili vlogo izrednim študentom.
Storitev je namenjena študentom in študentkam s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji na rednem ali izrednem načinu študija in na dan 13. marca 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17., in 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Datumi izpitov (mesec maj)

Objavljeni so novi datumi izpitov za mesec maj. Datumi so okvirni in se jih bo glede na razmere še lahko kaj spremenilo. Od situacije bo tudi odvisno ali bodo potekali v predavalnici ali pa na daljavo (samo tisti, ki bi se jih lahko izvedlo na tak način):

FOTOGRAFIJA

 • OBDELAVA IN PREDSTAVITVE FOTOGRAFIJE: 11.5.2020  ob 11h
 • TEMELJI BESEDNEGA SPOROČANJA: 12.5.2020 ob 10h
 • ATELJEJSKA FOTOGRAFIJA: 18.5.2020 ob 11h
 • RAZVOJ FOTOGRAFIJE IN VIZUALNEGA SPOROČANJA: 20.5.2020 ob 11h
 • TEMELJI FOTOGRAFIJE: 22.5.2020 ob 11h
 • REPORTAŽNA FOTOGRAFIJA: 25.5.2020 ob 11h
 • STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU: 26.5.2020 ob 16h
 • RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA: 28.5.2020 ob 10h
 • VIDEO TEHNIKA, TONSKA TEHNIKA IN ANIMACIJA:  29.5.2020 ob 11h

OBLIKOVANJE MATERIALOV

 • PREDSTAVITVENE TEHNIKE: 13.5.2020 ob 10h
 • DOKUMENTIRANJE IN ARHIVIRANJE: 15.5.2020 ob 18h
 • ORODJA, PROGRAMSKA IN STROJNA OPREMA: 19.5.2020 ob 10h
 • TEHNOLOGIJE OBDELAVE KAMNA: 21.5.2020 ob 10h
 • TEHNIČNO RISANJE IN OPISNA GEOMETRIJA: 22.5.2020 ob 10h
 • STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU: 26.5.2020 ob 16h
 • RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA: 28.5.2020 ob 10h