Iskrice dela na daljavo

V času dela na daljavo morajo biti predavatelji še toliko bolj iznajdljivi … v želji imeti kar se da kakovosten pouk na daljavo njihove kuhinje, dnevne sobe, kopalnice pogosto postanejo pravi studiji, temnice in ateljeji.

Ne malo krat pri pouku na daljavo sodelujejo tudi naši hišni ljubljenčki.

Jasna Klančišar

Fotografija osebe Višja strokovna šola Sežana.
Fotografija osebe Višja strokovna šola Sežana.
Fotografija osebe Višja strokovna šola Sežana.
Fotografija osebe Višja strokovna šola Sežana.
Fotografija osebe Višja strokovna šola Sežana.
Fotografija osebe Višja strokovna šola Sežana.
Fotografija osebe Višja strokovna šola Sežana.

Zakaj študirati v Sežani?

Razstava Zunaj je notri

Pandemija Covida-19 je študente fotografije pri njihovem ustvarjanju izjemno omejila, ne le, da se je študij v celoti za več mesecev prestavil na splet, marveč so se možnosti za »lovljenje« življenja skozi objektiv bistveno pomanjšale. Tako je razstava Zunaj je notri razstava šestnajstih karanten mladih ustvarjalcev, ki izraža slutnjo vstopa zunanjega sveta v človekovo intimo, vstopa v njegov prostor in skozi majhno luknjico opazuje ter preži na boljši jutri, ko bo, kar je zdaj zabarikadirano notri, smelo ven.

Vabljeni k ogledu virtualne razstave na povezavi

Mentorica: doc. MgA. Jasna Klančišar

Foto: Nina Štepec in Valdi Palčič

Foto: Maruša Miklavc

Foto: Ana Ferluga Bordon

Foto: Ivana Laloš

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje za študijsko leto 2021/2022

V ponedeljek, 1. februarja 2021, je izšel razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje za študijsko leto 2021/22, ki si ga lahko ogledate na naslednji povezavi:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Visje-strokovno-izobrazevanje/Vpis-v-visje-strokovne-sole-2021/2022/Razpis-2021-22_27.1.21_final.pdf

Prvi prijavni rok

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite od 15. februarja do 18. marca 2021 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje-si

Oddati smete samo eno prijavo, na katero pa lahko napišete oziroma se prijavite v največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne višješolske študijske programe. V prijavi po prednostnem vrstnem redu navedite, v katere višješolske študijske programe se želite vpisati. Šteje se, da se prijavljate v različne višješolske študijske programe, če se za vpis v isti program prijavite za redni študij, izredni študij, na sedežu višje strokovne šole oziroma v drugem kraju. Vrstni red zapisanih šol in višješolskih študijskih programov je zelo pomemben, saj boste uvrščeni v prvega, za katerega boste izpolnili vse vpisne pogoje.
Zadnji dan za prijavo je 18. marec 2021. Po tem datumu vrstnega reda zapisanih višješolskih študijskih programov oziroma študijskih želja ni mogoče več spremeniti.
Višješolska prijavna služba bo do 21. julija 2021 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 20. avgusta 2021.