Spoznavni dan VSŠ Sežana

V petek, 11.10. 2019, bomo izpeljali Spoznavni dan VSŠ Sežana v Rodiku. Nekateri vaši kolegi bodo tam že ves teden, saj sodelujemo na delavnici pri Interreg projektu Mitski park.

Zbrali se bomo na delovišču Mitskega parka, ki se nahaja med hišo Rodik 78 in železnico (prevoz v lastni režiji):

Kljub temu, da je Spoznavni dan namenjen druženju, spoznavanju, izmenjavi informacij … in dobremu počutju, se bomo držali naslednjega redosleda aktivnosti:

 • 9:00 Zbor na lokaciji delavnice Mitski park
 • 9:15 Nagovor ravnatelja
 • 9:20 Predstavitev projekta Mitski park
 • 9:40 Razdelitev v skupine in predstavitev naloge
 • 10:00–13:30 Izvedba nalog, druženje, kosilo “iz nahrbtnika”
 • 13:30 Zbiranje, tiskanja, urejanje materiala
 • 14:00 Postavitev razstave 
 • 15:00 Prosto druženje

Namen šolskega dne je, da bi vsi študenti in čimveč predavateljev VSŠ preživelo ustvarjalo poučen in družaben dan, skozi katerega bi se lahko spletle nove povezave, porodile ideje in bi se študenti obeh programov in obeh letnikov imeli možnost spoznati in povezati že na začetku šolskega leta. Cilj je ta, da se vsi skupaj bolje spoznali, zato da bomo lažje organizirali in izvajali skupne aktivnosti skozi šolsko leto (ekskurzije, projekti, razstave, …) ter lažje izmenjevali pomembne informacije za življenje in študij v Sežani.

Vsi, ki bi želeli aktivno soustvarjati ta dan, pošljite svoj predlog kako bi želeli sodelovati oz. kje bi lahko pomagali pri izvedbi: 

 • Bi kdo poskrbel za kakšen prigrizek in pijačo na terenu?
 • Bi kdo ponudil prevoz svojemu kolegu, kolegici?
 • Imate sposobnosti in talente, ki bi jih želeli predstaviti ostalim, npr. glasbene, plesne …?
 • Bi nas želeli presenetiti na kak drug način?

FOT 1 – OBF

V petek, 4. 10. 2019, k predmetu OBF prinesite s seboj vaše fotografije iz preizkusa nadarjenosti in fotografske aparate.
Lep pozdrav,
Katarina Sadovski

Nalepke za študentske izkaznice

V referatu (v času uradnih ur) lahko dobite nalepke za študentske izkaznice za novo študijsko leto.

Obvestilo za 1. letnike (FOT+OBL)

V referatu lahko (v času uradnih ur) prevzamete obrazce z uporabniškimi podatki za e-učilnico.