PRIZNAVANJE ZNANJA IN PRAKSE

Vloge za priznavanje predhodno pridobljenega znanja in praktičnega izobraževanja lahko oddate v prvem roku od 10. do 20. 10. 2013. Vse informacije in obrazci za priznavanje so dosegljivi na spletni strani, meni Za študente, pod rubriko Priznavanje znanja in prakse.

V posameznem študijskem letu poteka priznavanje predhodno pridobljenega znanja in praktičnega izobraževanja dvakrat; naslednji rok za oddajo vlog je med 1. in 10. 3. 2014.

NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE IN IZDELAVO KAMNITIH ELEMENTOV URBANEGA TEMATSKEGA PARKA

Visokošolsko središče Sežana v sodelovanju z Občino Sežana, Višjo strokovno šolo Sežana in podjetjem Marmor Sežana d.d.  razpisuje natečaj za oblikovanje in izdelavo kamnitih elementov urbanega tematskega parka na prenovljenem Trgu 28. avgusta v Sežani.
Besedilo natečaja je objavljeno na spletni strani Visokošolskega središča, na povezavi http://www.viviss.si/viviss/natecaj .