Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2013

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo dijaki ali študentje, ki odhajajo na kratkoročno mobilnost v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske od 1. 10. 2013 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2014.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2013 (164. JR) 

Objava: 25. 10. 2013, Uradni list RS št. 88/13

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 9. 2014

Vir: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Erasmus individualna mobilnost 2013/14

Erasmus je sektorski program v okviru evropskega programa vseživljenjsko učenje, ki študentom/kam omogoča, da del svojih študijskih obveznosti opravijo v tujini. Naša Višja strokovna šola je pridobila razširjeno Erasmus univerzitetno listino, ki nam omogoča sodelovanje v vseh Erasmus aktivnostih. V študijskem letu 2013/14 imamo razpisana mesta za mobilnost študentk/ov, učnega in administrativnega osebja za:

  • 9 dotacij za praktično usposabljanje v tujini/SMP
  • 2 dotaciji za gostovanje predavateljev v tujini/STA
  • 5 dotaciji za usposabljanje zaposlenih v tujini/STT

Aktivnosti se izvajajo od 1. junija 2013 do 30. septembra 2014 in so namenjene študentkom/kam, v obeh programih Fotografija in Oblikovanje materialov.

 

Mobilnost študentov za praktično usposabljanje

Študent/ka lahko praktično usposabljanje, namesto v domačem okolju, opravlja v tujini z namenom pridobivanja delovnih izkušenj. Mobilnost za prakso traja najmanj 10 tednov, kot predvideva program. Na prakso lahko študent/ka odide v katerokoli podjetje ali organizacijo s področja stroke, v eno od sodelujočih evropskih držav.

 

Erasmus dotacija za praktično usposabljanje

Za Erasmus aktivnost študent/ka pridobi mesečno štipendijo v okvirnem znesku 325,00 EUR (Erasmus dotacija), ki pokriva del stroškov mobilnosti. V študijskem letu 2013/14 lahko študent/ka pridobi še dodatno mesečno štipendijo v višini 150,00 EUR iz Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije: http://www.sklad-kadri.si/

 

Ostale mobilnosti

Za ostale mobilnosti se kandidati (študentje, profesorji in zaposleni) posvetujejo z Erasmus koordinatorko.

Maja Prešeren

OBL1 – sprememba urnika

V četrtek, 7. 11. 2013, boste namesto 3 ure GEO (A. Marn) in 3 ure OES izvedli 6 ur seminarskih vaj pri predmetu OES (J. Rojc). Vaje bodo potekale v predavalnici P1 od 8.50 dalje.
Prihodnji teden boste v četrtek, 14. 11. 2013, izvedli 6 ur obveznosti pri predavatelju A. Marnu.

Zagovor diplomskega dela

V četrtek, 14. novembra 2013, bosta na višji strokovni šoli, v predavalnici P3 (1. nadstropje), diplomski deli zagovarjali:

1. Katja Pintar, diplomsko delo z naslovom SAMOPROMOCIJSKI MATERIALI ZA FOTOGRAFA – Kreativni pristopi k oblikovanju vizualnih

komunikacij za lastno promocijo,   ob 15:30.

2. Renata Kverh  diplomsko delo z naslovom  TEHNIKA TEKOČE EMULZIJE NA PAPIRNATEM NOSILCU IN IZDELAVA DELOVNE BROŠURE,            

     ob 16:30.

Vljudno vabljeni!