Volitve predstavnikov študentov v študentski svet in svet zavoda ŠC Sežana

V četrtek, 12. 12. 2013, bodo potekale volitve predstavnikov študentov Višje strokovne šole v študentski svet in svet zavoda Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana. Glasovanje bo potekalo med 12.00 in 13.00, v študentski sobi, pod nadzorom članov študentske volilne komisije v sestavi:
–          Erika Pahor,
–          Tamara Širca,
–          Martin Marchesich.
Volijo lahko vsi v tem letu redno ali izredno vpisani študentje Višje strokovne šole. Za kandidate, ki jih podpirate, glasujete tako, da obkrožite številko pred imenom (lahko se glasuje za več kandidatov).
Volitve so veljavne, če se jih udeleži vsaj polovica letos vpisanih študentov.

Študentski svet je edini reprezentativni organ skupnosti študentov Višje strokovne šole, ki jo sestavljajo vsi v tekočem študijskem letu v šolo vpisani študentje. Glavna naloga študentskega sveta je zastopanje interesov vseh študentov Višje strokovne šole in informiranje kolegov o dejavnostih in odločitvah vodstva šole. Študentski svet ima pet članov.
Študentje imajo v svetu zavoda ŠC Sežana, ki je najvišji organ Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana, tri predstavnike. Njihova naloga je zastopanje interesov vseh študentov in višje šole kot enote zavoda.

V svet zavoda ŠC Sežana kandidirajo:
1. Nik Pangos (redni študent fotografije, 1. letnik)
2. Nika Marušič (redna študentka fotografije, 1. letnik)
3. Domen Hrovatin (redni študent fotografije, 1. letnik)
4. Nika Puc (redna študentka fotografije, 1. letnik)
5. Veronika Kravos (redna študentka fotografije, 1. letnik)
6. Sandra Korošec (redna študentka oblikovanja materialov, 1. letnik)
7. Žiga Kašpar (redni študent oblikovanja materialov, 1. letnik)
V svet zavoda ŠC Sežana bodo izvoljeni tisti trije kandidati, ki bodo prejeli največje število glasov, v kolikor bo na ta način še vedno mogoče imenovanje predstavnikov obeh programov v komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti in strateški svet višje strokovne šole, sicer pa enega od predstavnikov programa oblikovanje materialov zamenja prvi naslednji kandidat po številu glasov.

Dva člana komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti in strateškega sveta višje strokovne šole predlaga skupnost študentov.
Da bi zagotovili zastopanost študentov obeh študijskih programov,  bomo v to funkcijo predlagali:
–  preostala člana študentskega sveta, v kolikor bodo med izvoljenimi kandidati študentje obeh programov;
–  četrtega kandidata po številu glasov in tistega kandidata iz drugega študijskega programa, ki ni bil izvoljen in je prejel največ več glasov od študentov istega študijskega programa.

Študentski svet bo sestavljen iz petih kandidatov: treh izvoljenih v svet zavoda ŠC Sežana in dveh imenovanih v komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti in strateški svet.

Vabljeni!

FOT1 in FOT2 – obvestilo predavateljice Katarine Sadovski

V petek, 20.12. 2013, od 15.00 do 16.00, bo predavateljica Katarina Sadovski vračala izdelke nastale pri predmetih OBF in AVF.

Potrebna je predhodna najava do srede, 18.12.2013, do 12.00 na email naslov: katarina.sadovski@vss-sezana.si. Kasneje bo material uničen.

FOT1 – strokovna ekskurzja v PETEK (VTA in SVO) – POPRAVEK NOVICE

V petek, 6. 12. 2013 bo za študente 1. letnika programa Fotografija v  Ljubljani potekala strokovna ekskurzija v okviru predmetov VTA (J. Černec) in SVO (G. Stoisavljević). Udeležba je obvezna. Dobimo se ob 8:45 na kavici v Kinoteki, Miklošičeva 28, streljaj od glavne železniške in avtobusne postaje v Ljubljani. Zaključek je predviden ob 15.00.

Program:
9:00  Jurij Meden predstavi Slovensko Kinoteko in njeno delovanje
10:00 ogled III. bloka tekmovalnega programa 10. Animateke, mednarodnega festivala animiranih filmov
11:45  premor za krepčilo in premik proti Teleking studiu
12:30 ogled studija za postprodukcijo slike in demonstracija

V četrtek, 5. 12. 2013, bodo obveznosti predmetov VTA in SVO potekale po urniku. Obveznosti predmetov TEF in OBF, ki v petek zaradi ekskurzije odpadejo, boste nadomestili v četrtek, 12. 12. 2013, po petkovem urniku.

 

OBVESTILO REFERATA in ŠTUDENTSKE IZKAZNICE

Obveščamo vas, da jutri, 27. 11. 2013, referat ne posluje. Hvala za razumevanje.

Študentske izkaznice lahko prevzamete v referatu s potrdilom o prejemu obrazca za izdajo študentske izkaznice (moder kartonček) v času uradnih ur.