STJ – Rezultati pisnega in razpored ustnega dela izpita

Ustni del izpita iz STJ bo v torek, 14.1.2014.

Seznam za ustni del in rezultati pisnega dela:

seznam FOTOGRAFIJA (F1) – redni

seznam OBLIKOVANJE MATERIALOV (O1) – redni

Vpogled v izpitno gradivo je možen isti dan ob 15:00.

 

OBL2 – nadomeščanje odpadlih predavanj in vaj predmeta POK

V četrtek, 9.1.2014 bodo, poleg rednih ur POK,  še nadomeščanja odpadlih predavanj in vaje iz predmeta POK (M. Jeršek), z dne 19.12.2013.

Nadomeščanja in novi urniki ob pričetku III. kvartala

Obveščamo vas, da pričnejo 6. 1. 2014 veljati urniki za III. kvartal (2. in 3. 1. bodo obveznosti potekale po zdajšnjih urnikih).

OBL2 boste v petek, 3. 1. 2014, od 8.50 do 15.30 v LO nadomeščali obveznosti predmeta PZR (A. Marn; 4 ure predavanj in 4 ure laboratorijskih vaj), ki so odpadle 28. 10. in 4. 11. 2013.
OBL1 boste predavanja predmeta OES (J. Rojc), ki so odpadla 21. in 28. 11. 2013, nadomeščali v četrtek, 9. in v četrtek, 23. 1. 2014, od 13.00 do 15.25, v P3.