Vloga za ponovni vpis v letnik

Obveščamo vas, da je skrajni rok za oddajo vlog za ponovni vpis v letnik petek, 14. 9. 2018. Vloge oddate v Referatu za študijske in študentske zadeve v času uradnih ur ali jih pravočasno pošljete po pošti.

https://www.vss-sezana.si/?page_id=191

FOT2 – FPP Oddaja končne naloge

Oddaja končne naloge za pristop h izpitu v drugem izpitnem roku bo v torek, 26. junija 2018 ob 17:40h v LF. Prosim preberite navodila v spletni učilnici in oddajte vaje v skladu z navodili!

Za konzultacije je predavateljica na voljo po e-mailu do najkasneje dva dni pred oddajo.

FOT2 – VIZ Oddaja in predstavitev projektne naloge za pristop h izpitu v drugem izpitnem roku

Oddaja in predstavitev projektne naloge za pristop h izpitu v drugem izpitnem roku bo v torek, 26. junija 2018 ob 16h v LF. Prosim preberite navodila v spletni učilnici in oddajte vaje v skladu z navodili!

Za konzultacije je predavateljica na voljo po e-mailu do najkasneje dva dni pred oddajo.

FOT1-OPF Oddaja vaj za pristop h izpitu v drugem izpitnem roku

Oddaja in predstavitev portfolia vaj za pristop h izpitu v drugem izpitnem roku bo v petek, 13. junija 2018 uro pred izpitom v predavalnici. Prosim preberite navodila v spletni učilnici in oddajte vaje v skladu z navodili!

Za konzultacije je predavateljica na voljo po e-mailu do najkasneje dva dni pred oddajo!