Entries by Maja Prešeren

Predstavitev osnov oblikovanja kamna

V soboto, 29. 3. 2014, se je v športni hali v Sežani odvijalo mednarodno tekmovanje osnovnih šol v igri »Med dvema ognjema«. Tekmovanje je pod okriljem ŠKL gostila Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana. Organizator je k sodelovanju povabil tudi Šolski center Srečka Kosovela Sežana z obema enotama. Aranžerji so pripravili kreativne Art delavnice, oblikovalci kamna […]

Prva Erasmus mobilnost za študij

Po številnih mobilnostih za namen prakse, smo v letošnjem študijskem letu izvedli tudi prvo mobilnost za namen študija. Študentka  oblikovanja materialov Katja Pohl, je po sklenitvi študijskega sporazuma z Umetniško šolo iz Ovieda (nosilko Erasmus univerzitetne listine s katero imamo sklenjen Bilateralni sporazum), odpotovala v Španijo za 3 mesece. V Oviedu  (Asturias) obiskuje predavanja na […]

Javni razpis PUD

Na straneh Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavljen  Javni razpis PUD 2013/2014 (174. JR), namenjen sofinaciranju praktičnega usposabljanja študentov. Vlogo na razpis odda šola, delodajalci pa morajo izpolniti Prijavni obrazec za delodajalce. Vlogi je potrebno priložiti sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju. Rok za oddajo vloge je 30. marec 2014, zato […]