RAČUNALNIŠKA PODPORA OBLIKOVANJU

predavatelj Uroš Hohkravt