FOTOGRAFSKA POSTPRODUKCIJA

predavateljica Katja Gorup

Izbor študentskih del nastalih v okviru vaj.

šol.l.  2012/13