Rezultati projekta

V četrtek, 20.11.2013, smo v avli prostorov Poslovno inovacijskega centra, na Kraški ulici 2, s predstavitvijo rezultatov projekta Erasmus IP, Stone in picture and shape, otvorili razstavo izdelkov in plakatov nastalih v okviru projekta. Razstavo izdelkov in plakatov so postavili študentje drugega letnika programov Fotografija in Oblikovanje materialov pod mentorstvom Jasne Klančišar, Katarine Sadovski in […]

Predstavitev rezultatov projekta Erasmus IP

Intenzivni program Erasmus z naslovom Stone in picture and shape, ki je pred več kot mesecem dni na Braču povezal španske, hrvaške in slovenske študente treh institucij tericiarnega izobraževanja s področja fotografije in oblikovanja kamna, se na Višji strokovni šoli v Sežani še kar nadaljuje. Študentje pridno uresničujejo visoko zastavljene cilje in pripravljajo predstavitev rezultatov […]

Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2013

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo dijaki ali študentje, ki odhajajo na kratkoročno mobilnost v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske od 1. 10. 2013 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2014. Polni naziv […]

Erasmus individualna mobilnost 2013/14

Erasmus je sektorski program v okviru evropskega programa vseživljenjsko učenje, ki študentom/kam omogoča, da del svojih študijskih obveznosti opravijo v tujini. Naša Višja strokovna šola je pridobila razširjeno Erasmus univerzitetno listino, ki nam omogoča sodelovanje v vseh Erasmus aktivnostih. V študijskem letu 2013/14 imamo razpisana mesta za mobilnost študentk/ov, učnega in administrativnega osebja za: 9 […]

Under pressure

Zadnja dva delovna dneva sta potekala pod silnim pritiskom. Sredin tornado je dobro prevetril in pretresel dosedanje delo. Študentje so morali svoje delo predstaviti  v drugačni luči in sprejeti drugačen pristop in način dela. Morali so se povezati, bolje sodelovati v skupini, razmišljati dizajnersko, tržno in loviti skrajne roke za oddajo izdelkov in predstavitev. Skratka, […]

Print Friendly, PDF & Email