Študentski svet predstavlja skupnost študentov Višje strokovne šole ŠC Sežana, ki jo sestavljajo vsi študenti šole. Sestavljen je iz petih s strani študentov izvoljenih članov, ki izmed sebe izberejo predsednika. Trije člani so obenem člani Sveta zavoda ŠC Sežana, dva pa sta člana Strateškega sveta VSŠ in Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ. V omenjenih organih šole zastopajo interese študentov. Delovanje študentske skupnosti in študentskega sveta urejata dokumenta Pravila organizacije in delovanja skupnostistudentov vss sc sezana in Poslovnik studentskega sveta.

Člani Študentskega sveta se trudimo, da bi bil študij na višji šoli študentu čim bolj prijazen: tako je bil med drugim s šolo dosežen dogovor o uporabi šolskih prostorov in opreme za samostojno delo. Seveda je eden naših glavnih ciljev študente šole med seboj spoznati, povezati, predvsem pa pomagati, da postane študij na VSŠ prijetna izkušnja. Zato svet sodeluje z ravnateljico in dvema predavateljema – mentorjema študentske skupnosti: Katarino Sadovski in Damjanom Švaro.

Zato študent, če te čevelj žuli, imaš vprašanja o študiju ali izven njega, bi želel kaj spremeniti ali izboljšati ali le poklepetati, se obrni na Študentski svet VSŠ. Lahko nam tudi pišeš na studenti@vss-sezana.si, ali nas člane sveta preprosto pocukaš za rokav.