ŠTUDENTSKI SVET VSŠ ŠC SEŽANA

Sestava študentskega sveta:

Tina Nemec – predsednica
Andrejka Cunjac

Tomaž Povodnik
Polonca Švigelj

Ana Rojc

Kontakt:

studenti@vss-sezana.si

Tina Nemec

Tina Nemec

članica Sveta zavoda ŠC Sežana

Andrejka Cunjac

Andrejka Cunjac

članica Sveta zavoda ŠC Sežana

Tomaž Povodnik

Tomaž Povodnik

član Sveta zavoda ŠC Sežana

Polonca Švigelj

Polonca Švigelj

članica Komisije za kakovost in Strateškega sveta VSŠ

Ana Rojc

Ana Rojc

članica Komisije za kakovost in Strateškega sveta VSŠ