Erasmus individualna mobilnost 2013/14

Erasmus je sektorski program v okviru evropskega programa vseživljenjsko učenje, ki študentom/kam omogoča, da del svojih študijskih obveznosti opravijo v tujini. Naša Višja strokovna šola je pridobila razširjeno Erasmus univerzitetno listino, ki nam omogoča sodelovanje v vseh Erasmus aktivnostih. V študijskem letu 2013/14 imamo razpisana mesta za mobilnost študentk/ov, učnega in administrativnega osebja za:

  • 9 dotacij za praktično usposabljanje v tujini/SMP
  • 2 dotaciji za gostovanje predavateljev v tujini/STA
  • 5 dotaciji za usposabljanje zaposlenih v tujini/STT

Aktivnosti se izvajajo od 1. junija 2013 do 30. septembra 2014 in so namenjene študentkom/kam, v obeh programih Fotografija in Oblikovanje materialov.

 

Mobilnost študentov za praktično usposabljanje

Študent/ka lahko praktično usposabljanje, namesto v domačem okolju, opravlja v tujini z namenom pridobivanja delovnih izkušenj. Mobilnost za prakso traja najmanj 10 tednov, kot predvideva program. Na prakso lahko študent/ka odide v katerokoli podjetje ali organizacijo s področja stroke, v eno od sodelujočih evropskih držav.

 

Erasmus dotacija za praktično usposabljanje

Za Erasmus aktivnost študent/ka pridobi mesečno štipendijo v okvirnem znesku 325,00 EUR (Erasmus dotacija), ki pokriva del stroškov mobilnosti. V študijskem letu 2013/14 lahko študent/ka pridobi še dodatno mesečno štipendijo v višini 150,00 EUR iz Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije: http://www.sklad-kadri.si/

 

Ostale mobilnosti

Za ostale mobilnosti se kandidati (študentje, profesorji in zaposleni) posvetujejo z Erasmus koordinatorko.

Maja Prešeren

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.