Študentske vsebine

POPRI – tekmovanje za najboljše podjetniške ideje med mladimi

Ali znaš svojo idejo spremeniti v poslovni model? Koliko meniš, da je vrednatvoja ideja? Ali si upaš prijaviti na tekmovanje POPRI za najboljšo podjetniško idejo?
Prijave za oddajo predloge poslovnega modela so odprte do 15. marca.
Te zanima, kako se pridružiš najboljšemu tekmovanju za podjetniške ideje za mlade?
Oglejte si promocijski video, morda vas prepriča k sodelovanju!
https://www.facebook.com/popripopri/videos/1026839804061388/

Microsoft ponudba za študente

Microsoft

Pozdravljen uporabnik programa Microsoft DreamSpark,

vaša šola ima naročnino na program DreamSpark , zato vam z veseljem ponujamo novo brezplačno Microsoftovo programsko opremo in storitve:

Visual Studio 2015 je povsem nova izdaja Microsoftovega vrhunskega orodja za kodiranje, ki je zdaj na voljo tudi za študente. Ta nova izdaja vključuje izboljšano podporo za ustvarjanje programov za Windows 10, Android in iOS, vključno s polno različico posnemovalnika za Android in številni drugimi orodji.

Novi Visual Studio lahko prenesete s spletne trgovine svoje šole.

 

Če v vaši šoli spletna trgovina ni na voljo, lahko Visual Studio 2015 Community prenesete neposredno s spletnega mesta DreamSpark.com.

Microsoft Azure je za študente, ki so uporabniki programa DreamSpark, na voljo brezplačno, študenti pa poleg tega ne potrebujejo kreditne kartice. Ta ponudba vključuje storitve v oblaku Azure, kot so MySQL, spletni programi in druge storitve, s katerimi lahko takoj začnete kodirati svoje spletne projekte v oblaku.

Ta ponudba Azure je izključno na voljo študentom, ki so ustvarili račun na spletnem mestu DreamSpark.com. To ponudbo aktivirate tako:

 

1)  Obiščite spletno mesto

2)  Ustvarite račun.

3)  Preverite status študenta.

4)  Prenesite Azure iz našega kataloga programske opreme DreamSpark.

Upamo, da boste uživali v teh novih priložnostih. Microsoft DreamSpark vam zagotavlja programsko opremo in vire za učenje ter lažji začetek v šoli ali prihodnji karieri.

Volitve predstavnikov študentov v Študentski svet in svet zavoda ŠC Srečka Kosovela Sežana

V torek, 10. 11. 2015, bodo potekale volitve predstavnikov študentov Višje strokovne šole v Študentski svet in Svet zavoda ŠC Srečka Kosovela Sežana. Glasovanje bo potekalo med 12.00 in 15.30 v Študentski sobi v prvem nadstropju. Volitve bodo potekale pod nadzorom članov volilne komisije v sestavi:
– Valerija Novak,
– Simona Božič,
– Petja Pustišek.

Volijo lahko vsi v tem letu redno ali izredno vpisani študentje Višje strokovne šole Sežana. Za kandidate, ki jih podpirate, glasujete tako, da obkrožite številko pred imenom! Glasujete lahko za največ 5 kandidatov predstavnikov Študentskega sveta in za največ 3 kandidate predstavnikov študentov v svetu zavoda ŠC Srečka Kosovela Sežana.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži vsaj polovica vpisanih študentov v študijskem letu 2015/2016.

Pojasnila:

Študentski svet je edini reprezentativni organ skupnosti študentov Višje strokovne šole, ki jo sestavljajo vsi v tekočem študijskem letu v šolo vpisani študentje. Glavna naloga študentskega sveta je zastopanje interesov vseh študentov Višje strokovne šole in informiranje kolegov o dejavnostih in odločitvah vodstva šole. Študentski svet ima 5 (pet) članov, 3 (tri) predstavnike študentov programa Fotografija in 2 (dva) predstavnika študentov programa Oblikovanje materialov. Študentski svet na svoji konstituitivni seji izvoli predsednika ter imenuje predstavnike študentov v komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti in v strateški svet Višje strokovne šole, in sicer po enega predstavnika iz vsakega študijskega programa.
V Študentski svet Višje strokovne šole kandidirajo:
1. Tina Nemec (redna študentka oblikovanja materialov, 2. letnik)
2. Tomaž Povodnik (redni študent fotografije, 2. letnik)
3. Andrejka Cunjac (redni študent fotografije, 2. letnik)
4. Matej Drobež (redni študent fotografije, 1. letnik)
5. Polonca Švigelj (redna študentka oblikovanja materialov, 1. letnik)
6. Ana Rojc (redni študent fotografije, 2. letnik)
V študentski svet VSŠ so izvoljeni 3 (trije) kandidati iz programa Fotografija, ki prejmejo največ glasov, in 2 (dva) kandidata iz programa Oblikovanje materialov, ki prejmeta največ glasov.

Svet zavoda ŠC Srečka Kosovela je eden od organov zavoda. V njem svoje interese in vlogo uveljavljajo tudi študentje Višje strokovne šole, ki imenujejo / volijo v svet zavoda 3 (tri) svoje predstavnike.
Za predstavnike študentov v Svetu zavoda ŠC Srečka Kosovela Sežana kandidirajo:
1. Tina Nemec (redna študentka oblikovanja materialov, 2. letnik)
2. Tomaž Povodnik (redni študent fotografije, 2. letnik)
3. Andrejka Cunjac (redni študent fotografije, 2. letnik)
V svet zavoda ŠC Srečka Kosovela Sežana so izvoljeni 3 (trije) kandidati, ki prejmejo največ glasov.

Študent Tomaž Povodnik v oddaji EPILOG

Študent Tomaž Povodnik je v sredo, 3. 11., sodeloval v oddaji Epilog in skupaj z novinarjem Adijem Omerovićem in Amiro Ringwald obiskal namestitveni begunski center Šentilj. Prispevek POP TV in fotogalerijo z objavljeno Tomaževo fotoreportažo najdemo na: http://www.24ur.com/novice/slovenija/drugacna-zgodba-o-beguncih.html