Blog programa ERAZMUS

Dodeljena listina ECHE

Šolskemu centru Srečka Kosovela Sežana, Višji strokovni šoli, je bila dodeljena listina ECHE, ki omogoča prijavo institucij terciarnega izobraževanja na razpise programa Erasmus+.

ECHE Template EN-VSŠ Sežana

Prva Erasmus mobilnost za študij

Po številnih mobilnostih za namen prakse, smo v letošnjem študijskem letu izvedli tudi prvo mobilnost za namen študija. Študentka  oblikovanja materialov Katja Pohl, je po sklenitvi študijskega sporazuma z Umetniško šolo iz Ovieda (nosilko Erasmus univerzitetne listine s katero imamo sklenjen Bilateralni sporazum), odpotovala v Španijo za 3 mesece. V Oviedu  (Asturias) obiskuje predavanja na smeri »Arts applied to sculpture«, sorodni našemu Oblikovanju materialov. Tam bo v treh mesecih pripravila diplomsko delo, ki ga bo zagovarjala pri nas.

Erasmus Koordinatorka, Maja prešeren

Dodatne možnosti Erasmus

Obveščam vas, da je na voljo še nekaj Erasmus dotacij preko Erasmus konzorcija za prakso. Tako se lahko vsi, ki želite praktično izobraževanje opravljati v tujini, prijavite z obracem (na naši spletni strani) do 10.2.2014. Vloge bodo posredovane Erasmus konzorciju za prakso, ki bo z vami urejal vse potrebno za uspešno namestitev in usposabljanje v tujini.

 

Maja Prešeren

Erasmus koordinatorka

Erasmus praksa 2014

Na  spletni strani je objavljen razpis Erasmus za mobilnost študentov za namen prakse v študijskem letu 2013/14. Razpisanih je 9 Erasmus štipendij. Rok za oddajo prijavnice je potekel 20.12.2013. V roku je na naslov koordinatorke prispelo 8 prijav. Vsem prijavljenim študentom smo vloge ododbrili in dodelili štipendije.  Za nadaljne formalnosti se študenjtje obrnejo na koordinatorko maja.preseren@viviss.si .

Ker je ostala še ena štipendija,  se razpis ponovno odpre z datumom  11. 1. 2014 in je odprt do porabe sredstev. Vloge bodo evidentirane po času oddaje. V kolikor se vas v ponovljenem razpisu prijavi več, kot je razpisanih štipendij, bomo poskušali urediti štipendije preko Erasmus konzorcija za prakso, s katerim imamo sklenjen dogovor.

Erasmus koordinatorka

Maja Prešeren