Novice

Pomoč pri urejanju praktičnega izobraževanja

V ponedeljek, 18. 05. 2020, bo ob 12.00 srečanje z organizatorko praktičnega izobraževanja za ureditev dokumentacije in predstavitev poteka praktičnega izobraževanja za 1. letnike programa Fotografija. Seznanili vas bomo s sprejetimi priporočili. Vsi, ki imate sklenjene pogodbe in jih še niste oddali, jih prosim prinesite s seboj. Konzultacije s posamezniki bodo potekale v pisarni organizatorke PRI individualno in ob upoštevanju navodil. 

Skupina študentov, ki bo praktično izobraževanje opravljala v prostorih poslovno inovacijskega centra pri delodajalcu Inkubator d.o.o. Sežana je vabljena na sestanek z ravnateljem, organizatorko PRI in direktorjem Inkubator d.o.o. Sežana ob 14.15. Sestanek bo potekal v Konferenčni dvorani z upoštevanjem protokola.

Vabljeni!

Opravljanje praktičnega izobraževanja 2019/20

Nekateri študenti že opravljate praktično izobraževanje (PRI), nekateri boste pričeli z izobraževanjem v kratkem. Po 18. 5. lahko, ob upoštevanju varnostnih in higienskih ukrepov, normalno pristopite k praktičnemu izobraževanju.

Na šoli smo 12. 5. sprejeli nekatere prilagoditve in priporočila, ki vam bodo pomagale pri realizacije PRI:
– tudi na delovnem mestu smiselno upoštevajte navodila in priporočila za izvedbo izpitov in praktičnega izobraževanja na VSŠ Sežana in v Inkubatorju Sežana (Priloga),
– praksa in izpitni roki PRI se časovno zamaknejo v poletje, po potrebi se jeseni omogočijo dodatni izpitni roki,
– večjemu številu študentov se omogoči opravljanje PRI v Inkubatorju Sežana;
– izjemoma, če ne najdemo drugačne rešitve z delodajalcem, lahko študent del PRI opravlja tudi pri drugem delodajalcu;
– izjemoma, če ne najdemo drugačne rešitve z delodajalcem, se upošteva za opravljeno prakso, če ima študent opravljenih vsaj (minimalno) 80% PRI, oziroma 320 delovnih ur pri delodajalcu.

Uspešno prakso želimo vsem!

Vrnitev na šolo in opravljanje izpitov po 18. 5.

Končno je prišel čas, ko bomo znova lahko opravljali študijske obveznosti (predvsem izpite) na šoli. Kot je bilo napovedamno, se bo zgodilo 18. maja. Dobrodošli ponovno na šoli!

Za uvod naj povem, da ste bili v aprilskem obdobju pri izpitih zelo uspešni, za kar vam iskreno čestitam!

Ker epidemija še traja in spoštujemo zdravje in dostojanstvo soljudi, se bomo morali držati določenih higijenskih in previdnostnih navodil in priporočil. Večina informacij je zbranih v priloženem dokumentu Navodila in priporočila za izvedbo izpitov v času epidemije Covid-19 na VSŠ Sežana in v Inkubatorju Sežana. Prosim, da pred vrnitvijo na šolo res dobro preberete Navodila in se jih tudi striktno držite. Skupaj bomo zmogli!

Za samo izvedbo izpitov sem pripravil povzetek navodil Protokol izvedbe izpitov v času epidemije Covid-19 na VSŠ Sežana in v Inkubatorju Sežana. Ta je obvezen in se ga morate držati. Za dodatne informacije se obrnite na naš mail naslov.

Uspešne majske izpite in veselje pri ponovnem snidenju voščim!

Anton Marn

P. S.
V prilogah so navedene zdravstveno bolj ogrožene skupine ljudi. Če imate katero od navedenih zdravstvenih težav oz. pripadate kateri od teh skupin, nas kontaktirajte in bomo poiskali ustrezno rešitev:

Denarna pomoč študentom v socialni stiski

Spoštovani.

Obveščamo Vas, da je Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) objavila razpis za denarno pomoč študentom zaradi posledic ukrepov proti širjenju COVID-19. Namen poziva je reševanje trenutne socialne stiske študentov, ki je nastala kot posledica izbruha koronavirusa in onemogočenega opravljanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (študentskega dela).
Predmet poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v socialni stiski, in sicer v višini 150,00 €. Med upravičence sodijo tudi študenti višješolskih študijskih programov.

Rok za predložitev vlog je do vključno 19. 5. 2020 (velja poštni žig).

Besedilo razpisa, PRIJAVNI OBRAZEC in odgovori na pogosto zastavljena vprašanja so na voljo na spletišču Skupnosti VSŠ in spletišču Študentske organizacije Slovenije.

Prosimo Vas, da informacijo delite med svoje študente.

Z lepimi pozdravi in vse dobro.