Novice

FOT – Predstavitev fotografske opreme Nikon

V petek, 8. 11., ob 9.00, bodo fotografom demonstratorji predstavili fotografsko opremo Nikon, skupaj z vsemi napovedanimi novostmi za jesen 2019.
Po predstavitvi bo mogoče posamezne sklope opreme tudi preizkusiti v praksi. Predstavitev bo v predavalnici P3 v prvem nadstropju.

Vabljeni!

Predavanja pri prof. Katji Gorup Pegan

Danes (4.11.) in jutri (5.11.) odpadejo predavanja pri prof. Katji Gorup Pegan zaradi bolezni predavateljice.

Denarne spodbude Občine Sežana – POZIV ŠTUDENTOM

Študente, ki so v preteklem šolskem letu prejeli denarno spodbudo za vpis v prvi oziroma drugi letnik Višje strokovne šole Sežana, ponovno pozivamo, da morajo do konca oktobra (do 30. 10. 2019) občini Sežana oddati zahtevek za izplačilo druge polovice (oziroma za mirovanje spodbude) vključno z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev.

Zahtevek je na voljo na naslednji povezavi: http://www.sezana.si/podrocje.aspx?id=386

Za nove vloge za denarne spodbude velja isti rok, 30. 10. 2019.

Študentske izkaznice za 1. letnike

V referatu vas čakajo študentske izkaznice (za tiste, ki ste se vpisovali v avgustu in septembru).