Entries by Anton Marn

Izpiti in praktično izobraževanje po 18. maju 2020

V skladu s pravili sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije Covid-19 in po odločitvi vodstva šole bomo z 18. majem 2020 ponovno odprli vrata šole in izvedli 2 del izpitnega obdobja na način, kot je bil določen z letnim delovnim načrtom šole. Kaj to pomeni pri posameznem izpitu, vas bodo obvestili predavatelji posameznih predmetov. Isto velja […]

Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka tudi izrednim študentom

Na eUpravi so prilagodili vlogo izrednim študentom. Storitev je namenjena študentom in študentkam s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji na rednem ali izrednem načinu študija in na dan 13. marca 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na […]

Interventni zakon o omilitvi posledic epidemije Covid-19: PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE in SOLIDARNOSTNI DODATEK za izredne študente

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO se v 2 členih dotika višjega strokovnega šolstva. Zakon je bil sprejet na 13. redni seji Vlade RS, dne 21. 4. 2020. V veljavnost stopi naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. […]

Elektronska vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom

Na MIZŠ so pripravili elektronsko vlogo za izvedbo nakazil enkratnega solidarnostnega dodatka študentom. Dosegljiva je na portalu eUprava – rok za oddajo ne zastara. Povezava: https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/enkratno-izplacilo-solidarnostnega-dodatka-studentom Žal je portal eUprave zelo obremenjen in pogosto ne deluje! Bodite vztrajni. Več informacij na MIZŠ: https://www.gov.si/novice/2020-04-21-odprta-je-elektronska-vloga-za-izplacilo-enkratnega-solidarnostnega-dodatka-studentom/ Prosim, če lahko obvestilo delite naprej. Hvala lepa! Anton Marn