Entries by Anton Marn

POMEMBNA PODPORA REDNEMU ŠTUDIJU NA VSŠ SEŽANA

V zadnji številki Uradnega lista RS je bil objavljen P R A V I L N I K o dodeljevanju denarnih spodbud študentom Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana, ki jo za redni študij in dokončanje študija študentom namenja Občina Sežana: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2104/pravilnik-o-dodeljevanju-denarnih-spodbud-studentom-visje-strokovne-sole-solskega-centra-srecka-kosovela-sezana?h=sežana Občina Sežana namenja za študij na VSŠ Sežana študentom po programu […]

Vabljeni na dogodek v okviru projekta EARN

Vljudno vabljeni na multiplikacijski dogodek v okviru mednarodnega projekta za strateško partnerstvo Erasmus+ “Učenje za razvoj kompetenc v kamnoseštvu (EARN)”, ki bo na Višji strokovni šoli Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana, Kraška ulica 2, v ponedeljek, 4. 6. 2018, ob 17.00. V okviru dogodka bomo predstavili: • Višjo strokovno šolo Sežana • projekt “Učenje za […]

Razstava “Oblika & Slika 2018”

Na pregledni razstavi študentskih del Višje strokovne šole Sežana “Oblika & Slika 2018”, ki je bila odprta v okviru festivala »SeFF 2018«, so predstavljena dela študentov in diplomantov s področij fotografije, videa in oblikovanja, ki pričajo o širini delovanja šole ter množici likovnih in prostorskih problemov, s katerimi se avtorji drznejo soočiti na poti do pridobitve strokovne izobrazbe […]

Priprava in postavljanje šolske razstave na SeFF 2018

Pregledno šolsko razstavo “Oblika & Slika 2018” v Kosovelovem domu bomo postavljali v sredo, 4. 4., med 10.00 in 19.00. Za koordinacijo postavljanja skrbi predavatelj Matej Perčič. V četrtek, 29. 3., med 13.00 in 24.00, in v torek, 3. 4., med 8:00 in 24:00, je učilnica LF rezervirana za pripravo in tiskanje fotografij za šolsko razstavo v sklopu “SeFFa 2018”. Za […]