Entries by Urška Mikuž

Razpis za delovno mesto: RAVNATELJ/RAVNATELJICA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SEŽANA

SVET ZAVODA                                                                                                                                       Sežana,  15. 9. 2020 ŠC Srečka Kosovela Sežana Stjenkova 3 6210 Sežana razpisuje delovno mesto RAVNATELJA/RAVNATELJICE  Višje strokovne šole Sežana, organizacijske enote Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana Kandidati/-ke  morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice  izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 […]

VPISI V ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Ponovni vpisi v isti letnik ter vpisi v 2. letnik, bodo potekali v naslednjih terminih: 17.9., 21.9., 22.9. in 24.9.2020 od 7.30 do 10.00 23.9.2020 od 13.00 do 15.30 Ob vpisu potrebujete vpisnico, potrdilo o plačilu vpisnine (20 eur) ter potrdilo o zdravniškem pregledu (letos ga pridobite od svojega osebnega zdravnika).