Entries by Tina Nemec

Vabilo na prijavo na razpis za usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, ki je bil s sklepom Ministrstva za kmetijstvo in okolje št. 35602/37/2013/5  z dne 23. 12. 2013 imenovan kot pooblaščena organizacija za izvajanje usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk, vabi zainteresirane kandidate na usposabljanje in opravljanje izpita za […]