Zagovor diplomskega dela

V četrtek, 16. 7. 2015, bo na višji strokovni šoli diplomsko delo z naslovom Kras(no) kamnito darilo zagovarjala študentka oblikovanja materialov, Petra Pika Moze.

Zagovor diplomskega dela bo v predavalnici P3 v prvem nadstropju ob 9. uri.

Vabljeni!

Zagovor diplomskih del

V torek, 28. oktobra 2014, bodo na Višji strokovni šoli, v predavalnici P3 (1. nadstropje), diplomska dela zagovarjali:

1. Katja Pohl, diplomsko delo z naslovom RAZLIČNI PRISTOPI PRI REKONSTRUKCIJI KAMNITIH ELEMENTOV – Študija primera rekonstrukcije dela gotskega kamnitega portala na katedrali v Oviedu v Asturiji , ob 14:30,

2.Tina Velikonja, diplomsko delo z naslovom FOTOGRAFIRANJE NOSEČNIC – Izdelava promocijskega izdelka za fotografa, ob 16:30,

3. Matej Župec, diplomsko delo z naslovom Kratek stiliziran dokumentarni film: KAMEN, KRAS, ČAS, ob 17:30.

Vabljeni!

Zagovor diplomskih del

V torek, 30. septembra 2014, bosta na višji strokovni šoli, v predavalnici P3 (1. nadstropje), diplomski deli zagovarjali študentki oblikovanja materialov:

1. Špela ŠEDIVY, diplomsko delo z naslovom KAMNITI ELEMENTI NA TRGU 28. AVGUSTA V SEŽANI, ob 16:00,

2. Neža BEVC, diplomsko delo z naslovom IDRIJSKI JASPIS IN NJEGOVA UPORABNA VREDNOST V SVETU DRAGIH IN OKRASNIH KAMNOV, ob 17:15.

Vabljeni!

Zagovor diplomskih del

V četrtek , 4.septembra 2014, bosta na višji strokovni šoli, v predavalnici P3 (1. nadstropje), diplomski deli zagovarjali:

1. Enja BRELIH, diplomsko delo z naslovom PRENOS  FOTOGRAFIJ NA TEKSTIL,   ob 14:00,

2. Maša LANCNER, diplomsko delo z naslovom JAPONSKA FOTOGRAFIJA, ob 15:30.

 

Vljudno vabljeni!