Obvestila za študente prvega letnika smeri FOTOGRAFIJA

FOT1 – PSV vpogled v izpitno gradivo

Vpogled v izpitno gradivo bo v petek, 1. 6. 2018, ob 17.00 v zbornici VSŠ Sežana ob predhodni najavi na e-mail predavateljice.

 

FOT1-OPF Oddaja vaj za pristop h izpitu v drugem izpitnem roku

Oddaja in predstavitev portfolia vaj za pristop h izpitu v drugem izpitnem roku bo v petek, 13. junija 2018 uro pred izpitom v predavalnici. Prosim preberite navodila v spletni učilnici in oddajte vaje v skladu z navodili!

Za konzultacije je predavateljica na voljo po e-mailu do najkasneje dva dni pred oddajo!

FOT1, OBL1 – PSV

V torek, 20.3.2018, odpadejo predavanja in vaje pri predmetu PSV, zaradi bolezni. O nadomeščanju se boste uskladili s predavateljico. Zagovori seminarskih nalog bodo potekali na zadnjih vajah, 3. 4. 2018, ali po dogovoru.

SISTEMATSKI PREGLED ZA ŠTUDENTE 1. LETNIKA (OBVEZEN!!!)

Sistematske preglede boste opravili v Šolskem dispanzerju ZD Sežana., in sicer po seznamu za sistematski pregled    – 21. marca 2018, 26. marca 2018, 27. marca 2018 IN 28. 3. 2018.

Po teh treh datumih ne bodo več opravljali sistematskih p. v tem študijskem letu!

Sistematski pregled je obvezen za vse študente 1. letnika in je pogoj za vpis v 2. letnik ali ponovni vpis v prvi letnik.

 

Na sisteamstki pregled se zglasite vsaj 5 minut pred naročenim terminom, s seboj prinesite:

  • kartico zdravstvenega zavarovanja,
  • izpolnjen vprašalnik VPRASALNIK preventivni zdr. pregled  (natisni),
  • cepilno knjižico,
  • morebitne izvide v povezavi s kroničnimi boleznimi (s seboj ni potrebno prinašati zdravstvenega kartona).

Po opravljenem sistematskem pregledu sledi labarotaorijski pregled-napotnico izda zdravnik po opravljenem pregledu.

Zdravniška potrdila bodo posredovana neposredno na šolo.