Novice

POMEMBNA PODPORA REDNEMU ŠTUDIJU NA VSŠ SEŽANA

V zadnji številki Uradnega lista RS je bil objavljen P R A V I L N I K o dodeljevanju denarnih spodbud študentom Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana, ki jo za redni študij in dokončanje študija študentom namenja Občina Sežana:
Občina Sežana namenja za študij na VSŠ Sežana študentom po programu Fotografija 500 € spodbude, študentom Oblikovanja materialov pa kar 2.000 € spodbude.
Zelo spodbudno!
Foto: Ana Izza Sajko

Rezultati pisnega dela izpita STJ in razpis ustnega dela

Ustni del izpita iz STJ bo v torek, 12.6., s pričetkom ob 16:00. Vpogled v izpitno gradivo bo, po predhodni najavi na mail predavateljice, isti dan ob 19.00.
Št. Študent Delne ocene Pisno Ustno KONČNA OCENA
1. 2. 3.
1 (12260280390) /// /// /// Odl 10 ob 16:00  
2 (12260280368) /// /// /// Db 7 ob 16:15  
3 (12260280358) /// /// /// Zd 6 ob 16:30  
4 (12260280382) /// /// /// Zd 6 ob 16:45  
5 (12260280374) /// /// /// Nz 3 ////// Nz 3
6 (12260280386) /// /// /// Nz 2 ////// Nz 2

 

Sporočilo referata – plačilo izpita

Ko se prijavljate k izpitu, ki ga je potrebno plačati, ste ob prijavi na to opozorjeni. V referat morate (po pravilniku) najkasneje 5 dni pred izpitom dostaviti
dokazilo o plačilu, sicer k izpitu ne boste mogli pristopiti.

Vabljeni na dogodek v okviru projekta EARN

Vljudno vabljeni na multiplikacijski dogodek
v okviru mednarodnega projekta za strateško partnerstvo Erasmus+
“Učenje za razvoj kompetenc v kamnoseštvu (EARN)”,
ki bo na Višji strokovni šoli Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana,
Kraška ulica 2,
v ponedeljek, 4. 6. 2018, ob 17.00.

V okviru dogodka bomo predstavili:
• Višjo strokovno šolo Sežana
• projekt “Učenje za razvoj kompetenc v kamnoseštvu”
• nov model EARN
• priročnik za praktično izobraževanje na področju kamnoseštva
• razstava študentskih del
• ogled delavnice za oblikovanje kamna

Dogodek bomo zaključili z druženjem ob pristni kraški pogostitvi.
Prosimo za potrditev udeležbe na info@vss-sezana.si ali 05/ 7313 516