Novice

FOT 1 in FOT 2 Vpogled v izpit in konzultacije

Vpogled v izpit za predmete TEF, OPF, ATF in RPF bo v ponedeljek, 24. 6. 2019, od 15:00 do 17:00 v zbornici VSŠ Sežana, ob predhodni najavi na e-mail predavateljice. Prav tako so v tem terminu mogoče konzultacije glede portfoliev in diplomskih del.

______________________________________

doc. MgA. Jasna Klančišar

predavateljica magistrica fotografije in docentka

Nastopno predavanje

V ponedeljek, 3. 6. 2019, bosta imala v predavalnici P3 nastopno predavanje predvatelja Višje strokovne šole Sežana:
– Jože Dolmark, ob 12:00, predavanje z naslovom KINO DANES KOT POST-KINO,
– Jure ČERNEC, ob 13:00, predavanje z naslovom FILMSKI SNEMALEC V DIGITALNI DOBI.

Vabilo za sodelovanje v mednarodni raziskavi EVROŠTUDENT VII – Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov/k v Evropi (rok 15. 6. 2019)

Spoštovana študentka, spoštovani študent,

to vabilo vam pošiljamo v dogovoru z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in vas prosimo za sodelovanje v raziskavi EVROŠTUDENT VII, ki želi ugotoviti, s kakšnimi študijskimi in življenjskimi pogoji se srečujejo študenti/ke v evropskih državah.

EVROŠTUDENT VII je znanstvena mednarodna raziskava o socialnih in ekonomskih razmerah študentov/k, ki jo za Slovenijo izvaja Pedagoški inštitut. Študente/ke sprašujemo o njihovem študiju in življenjskih pogojih, kot na primer vstopu v visoko šolstvo, značilnostih in časovni razporeditvi študija, delu ob študiju, sredstvih, stroških in stanovanjskih razmerah, mobilnosti ter počutju.

Ker je vaše mnenje pomembno in lahko prispeva k izboljšanju socialnega in ekonomskega položaja študentov ter kakovosti visokošolskega študija v Sloveniji, vas vabimo, da v obdobju od 25. aprila 2019 do 15. junija 2019 namenite približno 30 minut vašega časa in izpolnite vprašalnik na povezavi: https://www.1ka.si/a/216885

Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Raziskovalna skupina Pedagoškega inštituta v Ljubljani.

Rezultati natečaja pri projektu KAMEN IN KULINARIKA

Znani so rezultati natečaja za oblikovanje kamnitih izdelkov pri projektu KAMEN IN KULINARIKA.
Osemčlanska komisija se je sestala v petek, 19. 4., in ugotovila, da je na natečaj prispelo 29 prispevkov 10 avtorjev, tako študentov, kot diplomantov VSŠ Sežana.

Na natečaju sta bili razpisani dve področji:
A – izdelava prototipa in projektne dokumentacije za potrebe gostinstva / kulinarike,
B – izdelava prototipa in projektne dokumentacije za potrebe turizma.

Komisija je ugotovila, da so vsa oddana dela na visokem strokovnem nivoju in izražajo čestitke vsem sodelujočim!
Kljub temu so nekateri izdelki bolje ustrezali razpisnim pogojem.

V kategoriji A – izdelava prototipa in projektne dokumentacije za potrebe gostinstva / kulinarike so bile podeljene naslednje nagrade:
1. mesto – KOMBINACIJA DNEVA, avtorice Petre Pike Moze,
2. mesto – KAMNITI VALOVI – KRAŠEVČEK, avtorice Vere Martinovič,
3. mesto – KAMEN LJUBI LES – POSODICI ZA ZAČIMBE, avtorja Luke Boltarja.

V kategoriji B – izdelava prototipa in projektne dokumentacije za potrebe turizma so bile podeljene naslednje nagrade:
1. mesto – JAMSKA KOCKA, avtorja Marcela Kumpa,
2. mesto – KOŠČEK KAMNA – OBESEK ZA KLJUČE, avtorija Luke Boltarja,
3. mesto – IZKLEŠI SVOJ KOŠČEK SREČE, IZKLEŠI SVOJ KOŠČEK KRASA, avtorice Petre Pike Moze.

Komisija se je odločila, da izven razpisa podeli posebno priznanje za oblikovalski dosežek Veri Martinovič za unikaten pladenj KAMNITI VALOVI.

Nagrajenci bodo priznanja prejeli na zaključnem dogodku projekta, na večerji v kamnolomu Lipica I, 16. maja 2019.