Fotografski natečaj »KRASn’KRŠ – Narava in človek«

»KRASn’KRŠ – Narava in človek«
Zelo zanimiv fotografski natečaj za naše bivše, sedanje in bodoče študente: https://www.zrc-sazu.si/fotonatecaj2018
UDELEŽI SE!
Organizatorji natečaja so Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (v nadaljevanju ZRC SAZU) v partnerstvu s/z Komunalno stanovanjskim podjetjem d. d. Sežana, Javnim zavodom Park Škocjanske jame, Prirodoslovnim muzejem Rijeka in Općino Punat in revija GEA.
Tema natečaja je narava in človekov odnos do kraške dediščine. V okvir teme natečaja sodijo posnetki, s katerimi želijo fotografi opozoriti na lepote nežive in žive narave, posebnosti, ki so posledica večstoletnega človekovega delovanja na Krasu.
Na natečaju lahko sodelujejo avtorji, ki so razdeljeni v dve starostni skupini:
• fotografi do zaključenega srednješolskega izobraževanja oziroma do 19. leta starosti in
• fotografi nad 19. letom starosti.
Pristojbine za udeležbo ni.

FOT1 in OBL1 nadomeščanje predmeta STJ za 1. letnik Fotografija in 1. letnik Oblikovanje materialov  

Zaradi službene odsotnosti bodo odpadla predavanja in vaje 30. oktobra in 6. novembra 2018.

Nadomeščanja bodo po sledečem razporedu:

 

Datum Ura Program Vsebina
13. 11. 2018 14.50 – 15.35 Oblikovanje materialov Seminarske vaje
13. 11. 2018 15.40 – 16.25 Fotografija Seminarske vaje
20.11. 2018 14.50 – 16.29 Fotografija in Oblikovanje materialov Predavanja
27. 11. 2018 14.50 – 15.35 Oblikovanje materialov Seminarske vaje
27. 11. 2018 15.40 – 16.25 Fotografija Seminarske vaje
4.12. 2018 14.50 – 16.29 Fotografija in Oblikovanje materialov Predavanja

FOT2- reportaža – terensko delo v okviru predmeta TBS

V četrtek, 25. 10.  2018, boste v okviru predmeta Temelji besednega sporočanja (TBS; M. Uršič Zupan) 1 uro  vaj in 3 ure predavanj izvedli na terenu. S predavateljico se dobite ob 9.00 v Kosovelovi knjižnici v Sežani (čitalnica, 1. nadstropje)

Udeležba na vajah je obvezna!

Prof. Marica Uršič Zupan

OBL2 – Nadomeščanje predmeta OFP – 2. letnik Oblikovanja materialov

Nadomeščanje odpadlih ur predmeta OFP, zaradi ekskurzije v prvem tednu, bo v četrtek 18. 10. 2018 in 25. 10. 2018. Predavanja se bodo pričela ob 8.00 uri.