Entries by Anton Marn

Zagovori diplomskih del

V četrtek, 27. septembra 2018, bodo na Višji strokovni šoli Sežana, v predavalnici P3 (1. nadstropje), diplomska dela zagovarjali študenti: 1. Valerija Novak, diplomsko delo z naslovom NAČINI SAMOPROMOCIJE S SPLETNIM PORTFOLIEM, ob 15:00, 2. Eva Žurbi, diplomsko delo z naslovom PREVERJANJE ZRELOSTI POSLOVNE IDEJE, ob 16:00, 3. Lia Fešte, diplomsko delo z naslovom NAČRTOVANJE […]

Vloga za dodelitev denarne spodbude študentu VSŠ Sežana

Občina Sežana je za naslednje študijsko leto pripravila denarne spodbude za vse prvič redno vpisane študente  v študijskem letu 2018/19 in nove diplomante VSŠ Sežana, ki so se vpisali v študijskem letu 2015/16 ali kasneje. Vlogo za dodelitev denarne spodbude v študijskem letu 2018/19 (v nadaljevanju – Vloga) najdete na povezavi Podpora študentom VSŠ Sežana ali na spletni […]

Drugi vpisni rok za študijsko leto 2018/19

Med 27. in 31. avgustom bo potekal 2. vpisni rok za vpis v študijsko leto 2018/19: http://www.vss-ce.com/vps/ INFORMATIVNI DAN za programa OBLIKOVANJE MATERIALOV in FOTOGRAFIJA bo na Kraški ulica 2, v petek, 24. 8., ob 16. uri! Študij na VSŠ Sežana od letos dalje z znatnimi denarnimi spodbudami podpira tudi Občina Sežana: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2104/pravilnik-o-dodeljevanju-denarnih-spodbud-studentom-visje-strokovne-sole-solskega-centra-srecka-kosovela-sezana?h=se%C5%BEana