Entries by Anton Marn

Drugi vpisni rok za študijsko leto 2018/19

Med 27. in 31. avgustom bo potekal 2. vpisni rok za vpis v študijsko leto 2018/19: http://www.vss-ce.com/vps/ INFORMATIVNI DAN za programa OBLIKOVANJE MATERIALOV in FOTOGRAFIJA bo na Kraški ulica 2, v petek, 24. 8., ob 16. uri! Študij na VSŠ Sežana od letos dalje z znatnimi denarnimi spodbudami podpira tudi Občina Sežana: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2104/pravilnik-o-dodeljevanju-denarnih-spodbud-studentom-visje-strokovne-sole-solskega-centra-srecka-kosovela-sezana?h=se%C5%BEana  

POMEMBNA PODPORA REDNEMU ŠTUDIJU NA VSŠ SEŽANA

V zadnji številki Uradnega lista RS je bil objavljen P R A V I L N I K o dodeljevanju denarnih spodbud študentom Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana, ki jo za redni študij in dokončanje študija študentom namenja Občina Sežana: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2104/pravilnik-o-dodeljevanju-denarnih-spodbud-studentom-visje-strokovne-sole-solskega-centra-srecka-kosovela-sezana?h=sežana Občina Sežana namenja za študij na VSŠ Sežana študentom po programu […]

Vabljeni na dogodek v okviru projekta EARN

Vljudno vabljeni na multiplikacijski dogodek v okviru mednarodnega projekta za strateško partnerstvo Erasmus+ “Učenje za razvoj kompetenc v kamnoseštvu (EARN)”, ki bo na Višji strokovni šoli Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana, Kraška ulica 2, v ponedeljek, 4. 6. 2018, ob 17.00. V okviru dogodka bomo predstavili: • Višjo strokovno šolo Sežana • projekt “Učenje za […]