Entries by Tjaša Klun

Zagovori diplomskih del

V četrtek, 28. marca 2019, bodo na Višji strokovni šoli, v predavalnici P3 (1. nadstropje), diplomska dela zagovarjali naslednji študentje: Monica Katerina Lango – diplomsko delo z naslovom INTERPRETACIJA KONSERVATORSKIH VSEBIN ZA ZVONIK NA PRESLICO CERKVE SV. ŠTEFANA V OREHKU PRI MATERIJI, ob 15:00; Mitja Korpar STILIZIRANA LISICA – INOVATIVNA ŠPORTNA NAGRADA, ob 16:00, Veronika […]

FOT2 in OBL2 – DIPLOMSKI PRAKTIKUM

V četrtek, 14. 3. 2019, bo knjižničarka Šolskega centra Natalija Mikuletič, ki opravlja tehnične preglede diplomskih del študentov višje šole, v okviru diplomskega praktikuma, podala navodila za oblikovanje teoretičnega dela diplomske naloge. Predavanje bo v predavalnici, ob 11:20. Predavanje je obvezno za vse študente pred prijavo teme diplomskega dela!

Anketa o prehranskih navadah študentov VSŠ Sežana

Posredujemo vam okrožnico, da je možno izpolniti anketo o prehranskih navadah študentov VSŠ Sežana na naslednji povezavi https://www.1ka.si/a/202149.   Namen je ugotoviti prehranjevalne navade študentov, ki ne živijo v svojih družinah ali se vozijo od doma na predavanja v Sežano in so obremenjeni z različnimi obveznostmi. Študente naprošamo, da pri vsakem vprašanju podajo odgovor na vprašanje, […]